Logo
Viktigt för dig som jobbar med Bidcon bygg och kalkylerar med Ny- och ombyggnadslistan 2023:
För att få träff från rätt tidlisteupplaga vid Mängdimport med
Externt ID/System ID behöver ni utföra de nödvändiga
förändringarna i er databas. Om du upplever problem, kontakta
i första hand den på ditt företag som administrerar Bidcon.
För mer information om detta, läs mer i Bidcons handledning
eller kontakta vår support.
Se handledningen