Logo
Versionsnyheter 2024.1
En stor nyhet för disciplin Bygg i denna version är möjligheten att kalkylera med tidlistan Ny- och Ombyggnadslistan 2023.
Självklart finns det också fortsatt stöd för att arbeta med kalkyler baserade på avtalet från 1999.
Bidcon 2024.1 innehåller också ett antal förändringar som önskats av våra kunder, bland annat:

  • Redigera resurser även när du valt att arbeta med endast en del av en kalkyl.
  • Låst mängd kan nu fördelas på fysiska lägen.
  • Redigering i resurssammanställningen med objektsfilter aktiverat påverkar nu bara de filtrerade posterna.
  • Prestandaförbättring vid justering av manuellt pris i sammanställningen.
Läs mer