Integritetspolicy

 

Vårt integritetslöfte

Vi bryr oss om din integritet och lovar att skydda dina data och att inte sälja dem. Det är viktigt att du läser denna sekretesspolicy tillsammans med eventuella andra sekretesspolicyer eller policyer för rättvis behandling som vi kan tillhandahålla vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Denna sekretesspolicy kompletterar andra meddelanden och sekretesspolicyer och är inte tänkt att åsidosätta dem.

Så använder vi dina personuppgifter

Syftet med detta sekretessmeddelande är att informera dig om hur företagen i koncernen lovar att skydda dina personuppgifter. Detta inkluderar vad du berättar för oss om dig själv, vad vi lär oss om dig genom att ha dig som kund, och hur vi kommer att kommunicera med dig om våra produkter och tjänster. Detta meddelande förklarar hur vi gör detta och informerar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vilka är vi?

Eleco plc och dess dotterbolag, enligt definitionen i avsnitt 1159 i UK Companies Act 2006 (”vi”) har åtagit sig att skydda och respektera din integritet.

Vi har utsett ett dataskyddsombud som är ansvarig för att övervaka frågor i samband med denna integritetspolicy. Om du har några frågor om denna integritetspolicy, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva dina rättigheter enligt lag, vänligen mejla till: info@elecosoft.se, eller ring oss på tel. +46 (0) 10-130 87 00 eller skriv till oss: ”Dataskyddsombud”, Box 111, SE-931 21 Skellefteå. Genom att besöka www.elecosoft.com/se och/eller använda vår programvara accepterar och samtycker du till den praxis som beskrivs i denna policy.

När det gäller tillämpliga dataskyddsförordningar (dvs. Data Protection Act 20198, den allmänna dataskyddsförordningen/GDPR ((EU) 2016/679) och annan likvärdig lagstiftning som antas eller ändras från tid till annan), avgörs vilken organisation som är ansvarig för dina personuppgifter av vilket land du befinner dig i och /eller produkten som du har köpt eller frågat om, vilket bestäms enligt följande:

Företag Adress Produkt
UNITED KINGDOM
Elecosoft UK Ltd Parkway House, Pegasus Way, Haddenham Business Park, Haddenham, Buckinghamshire HP17 8LJ Powerproject, Easyplan, Bidcon, Staircon, Framing
Eleco Software Ltd Parkway House, Pegasus Way, Haddenham Business Park, Haddenham, Buckinghamshire HP17 8LJ Arcon Evo, 3D Architect (various modules for Arcon and 3D Architect), Makerbot 3D printers, Craftbot 3D printers, Building Regs, Twinmotion
Integrated Computing & Office Networking Ltd Parkway House, Pegasus Way, Haddenham Business Park, Haddenham, Buckinghamshire HP17 8LJ IconSystem
Shire System Ltd 1 Mountbatten Business Centre, 16 Millbrook Road East, Southampton, SO15 1HY Shiresystem
GERMANY
Asta Development GmbH Egon, Eiermann, Allee 8, 76187, Karlsruhe Powerproject, Site Progress Mobile and Sigecontrol
Eleco Software GmbH Kastanienwall 56, 31785 Hameln Arcon (Professional and Evo), o2c, Twinmotion
ESIGN Software GmbH Warmbüchenstraße 17 D – 30159, Hannover Interiormarket, Marketingmanager, easybo and services for interior visualisation
SWEDEN
Elecosoft Consultec AB Storgatan 40, SE-931 31 Skellefteå Powerproject, Bidcon, Statcon, Staircon, Bluebeam Revu
USA
Elecosoft LLC 10233 S Parker Road, Suite 300, Parker, Colorado 80134 Powerproject
NETHERLANDS
Elecosoft BV Bennekomseweg 41, 6717 LL Ede Powerproject, Easyplan, Site Progress Mobile, Powerproject BIM

Genom din användning av denna webbplats kommer din information (endast anonymiserade data för analysändamål) också att samlas in av Eleco plc:s webbplatspartner, Play and Play, med säte i Southwark, 32 Blackfriars Rd, South Bank, London SE1 8PB, +44 20 3011 1641.

Så skyddas du av lagen

Förutom vårt integritetslöfte skyddas din integritet av lagen. I det här avsnittet beskriver vi hur det fungerar. Dataskyddslagstiftningen säger att vi endast får använda personlig information om vi har en rättslig grund att göra detta. Detta inkluderar att dela informationen utanför Eleco plc. Lagen säger att vi måste ha ett eller flera av skälen nedan:

 • För att fullgöra ett avtal som vi har med dig, eller
 • När det är vår lagstadgade skyldighet, eller
 • När det ligger i vårt berättigade intresse, eller
 • När du samtycker till det.

Ett berättigat intresse är när vi har ett affärsmässigt eller kommersiellt skäl att använda din information. Men inte ens om vi har ett berättigat intresse får detta på ett orimligt sätt gå emot vad som är rätt och bäst för dig. Där vi förlitar oss på vårt berättigade intresse kommer vi att informera dig vad detta är som beskrivet i ”Så använder vi dina personuppgifter”..

Så använder vi dina personuppgifter

Nedan följer en lista över alla sätt som vi kan använda dina personuppgifter på, och vilka av skälen vi åberopar för att göra detta. Det är också här som vi informerar dig om vilka våra berättigade intressen är.

Det använder vi dina personuppgifter till Våra skäl Våra berättigade intressen
För att hantera vår relation med dig eller ditt företag Fullgöra avtal Hålla våra register uppdaterade för att förse dig med produkter och tjänster
Hålla våra register uppdaterade för att förse dig med produkter och tjänster Fullgöra avtal Utveckla nya produkter och tjänster som är i linje med kundens krav
För att utveckla och genomföra marknadsföringsaktiviteter Våra berättigade intressen Berätta för dig om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig
Att studera hur våra kunder använder våra produkter och tjänster Våra berättigade intressen Att vara effektiva med hur vi fullgör våra juridiska och avtalsmässiga skyldigheter
Att ge råd eller vägledning om våra produkter och tjänster Våra berättigade intressen Att tillhandahålla kundservice och hjälpa dig förstå hur du använder våra produkter och tjänster
Att leverera våra produkter och tjänster Fullgöra avtal Att vara effektiva med hur vi fullgör våra juridiska och avtalsmässiga skyldigheter
För att samla in och återkräva pengar som man är skyldig oss Våra berättigade intressen
För att bedriva vår verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.
Detta inkluderar hantering av vår finansiella ställning, affärsförmåga, planering, kommunikation, bolagsstyrning och revision.
Våra berättigade intressen och vår skyldighet enligt lag Att följa de regler som gäller för oss och att vara effektiva när det gäller hur vi fullgör våra lagstadgade och avtalsmässiga skyldigheter
För att utöva våra rättigheter såsom beskrivna i avtal eller kontrakt Fullgöra avtal
Vilka personuppgifter vi samlar in om dig

Typ av personuppgifter

Beskrivning

Kontaktuppgifter

Var och hur vi kan kontakta dig

Avtalsmässiga

Information om de produkter eller tjänster som vi tillhandahåller till dig

Kommunikation

Vad vi lär oss om dig från e-postmeddelanden, konversationer och skriftlig korrespondens mellan oss.

Användningsdata

Annan information om hur vi använder våra produkter och tjänster.

Varifrån vi samlar in personuppgifter

Vi kan samla in personlig information om dig (eller ditt företag) från följande källor:

Information som du lämnar till oss:

 • När du begär information om våra produkter och tjänster
 • När du pratar med oss på telefon eller personligen
 • När du använder vår webbplats
 • I e-mail och brevs
 • I kundundersökningar
 • Om du deltar i våra tävlingar eller kampanjer.

Data från tredje part som vi samarbetar med:

 • Offentliga informationskällor
 • Agenter som arbetar som produktåterförsäljare för vår räkning
 • Lista över leverantörer och marknadsundersökningsföretag
Vem vi delar dina personuppgifter med

Vi kan dela dina personuppgifter med företag inom Eleco plc samt följande organisationer:

 • Tjänsteleverantörer som vi använder oss av för driften av våra tjänster
 • Återförsäljarpartners som vi använder oss av för att leverera produkter och tjänster
 • Marknadsundersökningsföretag

Vi kan även dela dina personuppgifter om Eleco plc:s organisationsstruktur skulle ändras i framtiden:

 • Vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet, eller våra tillgångar. Eller så kan vi försöka förvärva andra företag eller fusioneras med dem.
 • Under en sådan process kan vi komma att dela dina uppgifter med andra parter. Vi kommer endast att göra detta om de kan försäkra oss att de kommer att skydda dina uppgifter.
 • Om vår koncern förändras, kan andra parter använda dina uppgifter på samma sätt som anges i detta meddelande.
Skicka data utanför EES

Vi kommer endast att skicka dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (’EES’) för att:

 • Följa en lagstadgad skyldighet.
 • Arbeta med våra partners som vi använder oss av för att tillhandahålla produkter och tjänster.

Om vi överför information till ett land utanför EES, kommer vi att säkerställa att den är skyddad på samma sätt som om informationen användes i EES. Vi kommer att använda oss av någon av följande skyddsåtgärder:

 • Överföra den till ett land utanför EES med sekretesslagstiftning som ger samma skydd som inom EES. Läs mer på Europeiska kommissionens generaldirektorats webbplats för rättsliga frågor.
 • Ingå ett avtal med mottagaren som innebär att de måste skydda den enligt samma standarder som tillämpas inom EES. Läs mer om detta på Europeiska kommissionens generaldirektorats webbplats för rättsliga frågor.
 • Överföra den till organisationer som är medlemmar i Privacy Shield. Detta är ett ramverk som anger sekretesstandarder för data som skickas mellan USA och EU-länder. Ramverket säkerställer att dessa standarder liknar de som används inom EES. Du kan läsa mer om dataskydd på Europeiska kommissionens generaldirektorats webbplats för rättsliga frågor.
Om du väljer att inte lämna ut dina personuppgifter

Om vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i ett avtal vi har ingått med dig och du inte tillhandahåller dessa uppgifter på vår begäran, kan vi inte längre fullgöra det avtal vi har eller som vi försöker ingå med dig (till exempel för att tillhandahålla varor eller tjänster till dig). I det här fallet kan vi behöva säga upp en produkt eller tjänst som du har hos oss, men vi kommer att meddela dig om så är fallet vid det aktuella tillfället.

Marknadsföring

Vi kan använda din personliga information för att berätta för dig om relevanta produkter och erbjudanden. Det är detta vi menar när vi pratar om ”marknadsföring”.

De personuppgifter vi har om dig består av vad du berättar för oss, de data som vi samlar in när du använder våra tjänster, eller från tredje part som vi samarbetar med.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för att skicka reklam till dig där vi har ett ”berättigat intresse” av att göra det. Det är när vi har ett affärsmässigt eller kommersiellt skäl att använda din information. Detta får inte på ett orimligt sätt gå emot vad som är rätt och bäst för dig.

Du kan när som helst be oss att sluta skicka reklam genom att kontakta oss eller genom att klicka på alternativet ”avsluta prenumeration” i kommunikation som du får från oss.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge du är kund hos ett Eleco plc-företag eller som vi är i kontakt med dig angående våra produkter och tjänster. Om du slutar vara kund hos eller ber oss att sluta kontakta dig om våra produkter och tjänster, kan vi behålla dina uppgifter på obestämd tid om vi inte kan ta bort dem av juridiska, regulatoriska eller tekniska skäl. Vi kan också behålla dem för forskning eller statistiska ändamål. Om vi gör det, kommer vi att se till att din integritet skyddas och endast använda uppgifterna för dessa ändamål.

Hur gör du för att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig?

Du kan begära att få veta vilka personuppgifter vi har sparade om dig genom att skriva till oss på följande adress: ”Dataskyddsombud”, Box 111, SE-931 21 Skellefteå.

Hur gör du om du vill slutar använda dina personuppgifter?

Du har rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter, eller att be oss att radera, ta bort eller sluta använda dina personuppgifter om vi inte har något behov av dem. Detta är känt som ”rätten att invända” och ”rätten till radering” eller ”rätten att bli bortglömd”.

Det kan finnas tekniska, avtalsmässiga eller andra officiella skäl till varför vi behöver spara eller använda dina data, men vi ber dig att berätta för oss om du tycker att vi inte ska använda dem.

Vi kan ibland begränsa användningen av dina uppgifter. Det innebär att den bara kan användas för vissa ändamål, såsom rättsliga anspråk eller för att utöva lagliga rättigheter. I ett sådant läge skulle vi inte använda eller dela dina uppgifter på andra sätt eftersom den är begränsad.

Om du vill invända mot hur vi använder dina uppgifter eller ber oss att radera dem eller begränsa hur vi använder dem, vänligen kontakta oss.