Tillbaka till kundreferenser

Användarvänligheten i centrum när JM valde Powerproject

Asta Powerproject

Säg ordet “tidplan” till någon på JM och personen får något beslutsamt i blicken. Det finns inget viktigare. Hos JM börjar och slutar allt med rätt tidplan. Det är bland annat detta som gjort företaget till en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.

Tidplanen i centrum

JM fokuserar på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Projekten är ofta stora och komplexa. Där nya stadsdelar växer fram, finns JM ofta med. I centrum för all planering, all produktion och all uppföljning finns tidplanen.

– Det vanliga i branschen är att platschefen gör en egen plan för projektet, eftersom han är ytterst ansvarig. Vår erfarenhet är att det är mycket effektivare att utgå från en standardiserad tidplan och låta tiden styra snarare än resurserna. Vi vet att ett större byggprojekt kan kosta uppemot 100 000 kr/ byggdag enbart i fasta kostnader. Då är det väldigt viktigt att säkerställa tidplanen, säger Erik Kjellman, applikationsansvarig på JM.

För hela organisationen

Att tidplanen tydligt står i centrum syns också i JM:s organisation. Alla nivåer på företaget jobbar med samma plan. Från arbetschefer till platschefer, arbetsledare till entreprenadsingenjörer, projekteringsledare, företagets mallavdelning och ända ut till den enskilda snickaren. Det finns till och med en central tidplanegrupp som träffas tre gånger per år och går igenom förbättringsförslag och avvikelserapporteringar.

– Alla 2000 anställda har rätt att komma med förbättringsförslag, och det händer ofta. Varje gång tidplanegruppen träffas har vi 15–20 nya förslag att ta ställning till. På andra företag kan en snickare möjligen förändra en detalj i ”sitt” byggprojekt. Hos oss kan snickaren förbättra hela företagets arbetssätt. Därför var det ett stort och viktigt steg när JM under fjolåret tog beslutet att byta program för sina tidplaner. Tidigare hade JM ett egenutvecklat system som i grunden byggde på MS Project, men som börjat visa ålderstecken och inte längre räckte till. Man bjöd därför in fyra leverantörer av alternativa planeringsprogram som fick presentera sin lösning. Dessa applikationer testkördes sedan av Erik och hans kollegor i tidplanegruppen under några månader.

Användarvänlighet

Huvudkravet var enkelhet. Företaget sökte ett kraftfullt program där man har möjligheten att koppla på nya funktioner och samverka med andra program, men allt detta skulle först och främst vara användarvänligt.

– Våra erfarna medarbetare som är 60+ måste vara lika trygga i programmet som de nyutexaminerade 22-åringarna om är sugna på de avancerade funktionerna. Ett annat krav var utskrifter, eftersom det mesta i tidplanen ska ut på papper och upp på en vägg ute på bygget.

Valet föll till slut på Powerproject från Elecosoft, som också utformade en utbildning för alla användare efter JM:s önskemål.

– Utbildningsdelen var en stor fördel när vi valde leverantör. Tidigare har det varit någon av oss inne på JM som vidareutbildat användarna i olika programvaror, men här har vi en partner som ger oss kontinuerlig hjälp under hela avtalsperioden.

Över förväntan

I september 2013 stängde man ner den gamla servern. Hela företaget gick över till Powerproject.

– Bytet gick över förväntan. Till och med utbildarna var förvånade över med vilken entusiasm företaget tog sig an den nya programvaran. Kanske för att kravet på förändring faktiskt kom från produktionen, inte enbart från ledningshåll.

Idag har JM 500 användare och 250 serverlicenser av Powerproject, plus att alla anställda har tillgång till en viewer som gör att man kan gå in och studera planerna för ett byggprojekt.

Kontakta oss för mer information om Powerproject

Relaterade kundreferenser

Wennerlund Bygg – utvecklingsfokuserad kund i fyra decennier
Kjell Wennerlund, Wennerlund Bygg.
Läs mer
Asta Powerproject Bidcon®
Asta Powerproject har en viktig roll när NCC växlar upp för den gröna omställningen
Många användare uppskattar Asta Powerproject eftersom det är en programvara för planering och projektstyrning som är både enkel och kraftfull. En av de personer som...
Läs mer
Asta Powerproject