Tillbaka till kundreferenser

Asta Powerproject har en viktig roll när NCC växlar upp för den gröna omställningen

Asta Powerproject

Många användare uppskattar Asta Powerproject eftersom det är en programvara för planering och projektstyrning som är både enkel och kraftfull. En av de personer som verkligen tar tillvara möjligheterna med Asta Powerproject fullt ut är Gustav Sterling på NCC i Luleå. I sin roll som ledande specialist inom projektplanering ansvarar han för verksamhetens digitala utveckling.

– För att skapa förutsättningar för bättre projektresultat har vi ökat vårt fokus på både planering och löpande uppföljning. Genom att kombinera projektplaneringen i Asta Powerproject med uppföljning och analys i Business Intelligence har vi hela tiden bra överblick och kan snabbt identifiera eventuella avvikelser som kräver korrigerande åtgärder, säger han.

Gustav Sterlings arbete är huvudsakligen inriktat på att driva digitaliseringen inom NCC Infrastructure i Luleå, där organisationen ska utvecklas för att ännu bättre kunna hantera megaprojekt inom anläggning och infrastruktur. De närmaste åren genomförs gigantiska satsningar på den gröna omställningen i norra Sverige, med investeringar på över 1 000 miljarder kronor kopplade till bland annat produktion av grönt stål och fossilfria energialternativ. Gustav berättar:

– De stora investeringar i den gröna omställningen som görs i regionen medför även att det ställs högre krav på infrastrukturen och vi arbetar just nu med att vara förberedda för att kunna skala upp vår organisation uppemot trettio gånger mot där vi är idag. En avgörande del i det är att ha effektiva digitala lösningar på plats och mitt ansvar är att driva utvecklingen på projektnivå, vilket gör att bland annat Asta Powerproject spelar en viktig roll i vår utveckling.

”En enkel men ändå kraftfull programvara”
När Gustav Sterling beskriver sina erfarenheter av projektplanering och styrning i Asta Powerproject lyfter han fram kombinationen av enkelhet, kapacitet och funktionalitet som det mest imponerande.

– Det är väldigt lätt att förstå och komma igång med programmet. Du kan börja enkelt, men om du vill eller behöver det så kan du även använda det på en väldigt avancerad och detaljerad nivå. Asta Powerproject är kraftfullt och vi har inte hittat några begränsningar i kapaciteten. Dessutom kan du anpassa det efter dina egna behov med enkla filter och skapa dina egna anpassade flöden, säger Gustav.

Identifierar snabbt begränsningar och möjligheter
Genom att föra in all projektdata i Asta Powerproject skapas en bra överblick på både mängder, tid, ekonomi och resurser, vilket är en förutsättning för ett effektivt planeringsarbete.

– Tack vare tillvalsfunktionen Business Intelligence kan vi dessutom göra analyser och uppföljningar, där vi med hjälp av löpande prognoser kan bryta ner projekten på resursnivå och jämföra den planerade upparbetningen mot den verkliga. Det ger oss förutsättningar att snabbt hitta både begränsningar och möjligheter i våra olika projekt, för att maximera möjligheterna till optimala resultat.

Läs mer om Asta Powerproject.

Relaterade kundreferenser

Visualisering med BIM-teknik gjorde att Consto valde Asta Powerproject 4D
2019 skulle Consto AS lämna anbud på en stor renovering av en dammanläggning. Projektet skulle hanteras enbart utifrån IFC-filer som grund, utan några traditionella handlingar....
Läs mer
Asta Powerproject 4D Asta Powerproject
GBJ Bygg satsar på hållbara projekt – både ekonomiskt och klimatmässigt
Växjöbaserade GBJ Bygg har gjort en imponerande tillväxtresa de senaste tio åren och har numera kontor på fem orter i södra och västra Sverige. –...
Läs mer
Asta Powerproject Bidcon® Bidcon Klimatmodul Bluebeam Revu®