Tillbaka till kundreferenser

Bidcon Bygg ger trygghet och tydliga tidsvinster

Bidcon®
Bidcon customer Furniture-Consulting

Projektlistan på Furniture Consulting AB är imponerande, både vad gäller kunder och geografisk spridning. I kundlistan syns IKEA, Fastec, Ikano, LKAB och en rad andra, namnkunniga uppdragsgivare. De senaste 15 åren har företaget fått förtroendet att bygga upp många av IKEAs varuhus runt om i världen. Det har handlat om stora projekt, och tuffa upphandlingar.

– Visst, IKEA är väldigt duktiga på att göra affärer, men därför går det också så bra för dem. Vi har ett mycket gott samarbete och fått följa med när IKEA etablerat sig i Thailand där vi nu även fått förtroendet att bygga Wine Connects varuhus, landets ledande vinkedja, berättar Jörgen Åslin en av Furniture Consultings anbudsingenjörer.

Av företagets cirka 80 anställda, arbetar fem med offerter och kalkyler. Jörgen är än så länge ensam om att använda Bidcon.

– Ja, byggbranschen är ganska traditionell, och det är fler företag än vi som fortfarande jobbar mycket med Excel, papper, penna och ritningar. Jag kommer själv från VVS-branschen och märker en ganska stor skillnad. Kanske har det att göra med att el och VVS varit snabbare på att anamma gemensamma produktdatabaser med RSK-nummer.

Testkörning

– Därför är jag något av en försökskanin här på företaget. Meningen är att jag ska testköra Bidcon Bygg och slår det väl ut kommer vi att lägga upp en serverlösning så att vi kan jobba mot en och samma databas av kalkyler.

Några månader in i projektet märker Jörgen redan att Bidcon är rätt väg att gå.

– Snabbhet och trygghet är de två viktigaste aspekterna i mitt jobb. Jag ska snabbt kunna få in rätt tider och rätt priser i kalkylen och sedan kunna känna att det går att lita på de siffror jag får ut. Och det kan jag med Bidcon.

Bidcons upplägg med mallar, färdiga byggdelstyper och kopplingen till en kontinuerligt uppdaterad produktdatabas gör att Jörgen enkelt får ut en preliminär budget och sedan kan gå in och jobba med detaljerna.

– Det går fort! Det är svårt att säga generellt hur mycket tid vi sparar på detta eftersom uppdragen är så olika, men sammanlagt handlar det om enorma tidsvinster.

– Dessutom ger det en trygghet att veta att allt är med, inget faller mellan stolarna. Speciellt när man under resans gång behöver förändra kalkylen på flera ställen så vet jag att Bidcon ser till att allt följer med. Sen kan jag givetvis gå in och justerar detaljer, även om jag har aktuella prislistor så kan det vara så att jag kan får en produkt billigare någon annanstans – då lägger jag in det.

Erfarenhet och anpassningar

Allt går givetvis inte att automatisera. Erfarenheten som säger när det behöver göras justeringar och påslag som inte går att läsa sig till i en lista, etc.

– Ta t ex om man ska beräkna kostnaden för ett tak. Det kan ju till vara så att jag vet att det ska kompletteras med el och VVS som kommer att innebära anpassningar och därmed fler timmar. Men då går jag in och förändrar just de posterna. Sedan sparar jag den kalkylen som en egen mall, i min egen katalog, och kan dra fördel av detta nästa gång vi räknar på ett liknande jobb.

Över tid har Furniture Consulting byggt upp en egen databas med kalkylmallar som är specialanpassade till företagets kunder och sätt att arbeta. Kopplingarna till branschdatabasen och prislistorna gör sedan att dessa kalkyler ständigt hålls aktuella.

– Kunden märker ingen skillnad. De får en rättvisande offert. Alla tidsbesparingar och att vi inte räknar bort oss är ju mer interna vinster för oss.

Stort stöd 

Att börja jobba i ett nytt program eller på ett nytt sätt innebär självklart en påfartssträcka, som för Jörgen handlade om ett par-tre veckor:

– Men jag har haft stort stöd av Elecosofts support. Man får ringa hur mycket man vill och ingen fråga är för dum, så det har funkat väldigt bra.

– Även efter dessa veckor har jag upptäckt att det finns en ny nivå. Man upptäcker hela tiden nya sätt att arbeta smartare om man låter Bidcon göra jobbet. Det är t ex smidigt att man kan ta ut ett offerunderlag när kalkylen är klar och sedan skicka beställningen direkt från programmet.

Kopplingen till andra Elecosoft-program är också något som Jörgen uppskattar:

– Vi använder Powerproject för att planera arbetsinsatserna i nästa fas av projektet. Eftersom jag kan importera alla uppgifter från Bidcon minimerar jag dubbelarbete och vet att jag matat in rätt uppgifter överallt. Det är väldigt, väldigt smidigt, avslutar Jörgen Åslin.

Fakta

Furniture Consulting AB är ett företag med stor erfarenhet inom byggentreprenad- och inredningsbranschen. Företaget erbjuder design, inredning, projektledning och produktion av moderna lokalytor, butiker, och bostäder. Furniture Consulting startade sin verksamhet i början av 1980-talet med med att inreda laboratorium och samt specialarbeten i möbelbutiker. Därefter har uppdragen utvecklats till att att inkludera totalansvar för hel- och delentreprenader för namnkunniga uppdragsgivare över hela världen. För mer information: www.fcab.se

Relaterade kundreferenser

Wennerlund Bygg – utvecklingsfokuserad kund i fyra decennier
Kjell Wennerlund, Wennerlund Bygg.
Läs mer
Asta Powerproject Bidcon®
Mängdning i Bidcon BIM ger en bra helhetsbild
Daniel Höglund på KPG AB är en erfaren kalkylkonsult som blivit något av en expert när det kommer till Elecosofts programvaror. Bland annat är han...
Läs mer
Bidcon®