Tillbaka till kundreferenser

Malmöföretag ligger 15 år före den nationella klimatplanen

Bidcon®Bidcon Klimatmodul

Byggnadsfirman Otto Magnusson är ett av de företag som sätter hållbart byggande högt upp på agendan. Tillsammans med 127 andra företag i malmöregionen har man gått samman i en färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030, kallad LFM30. Och man har gott hopp om att lyckas.

– Med Bidcons klimatmodul kan vi i samma kalkyl se både klimatpåverkan (CO2e/enhet) och kostnader samtidigt, vilket gör det lätt att välja rätt produktsystem/byggmaterial, berättar Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Otto Magnusson.

Genom Parisavtalet har EU-länderna gjort ett gemensamt åtagande om att senast 2030 minska växthusgasutsläppen från hela EU-ekonomin med minst 40 procent jämfört med 1990. Byggsektorn står för en knapp femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp, och kommande lagkrav för att Sverige ska nå sina klimatmål gör att allt fler svenska byggföretag arbetar hårt med att hitta hållbara lösningar. Byggnadsfirman Otto Magnusson är en av initiativtagarna till den första lokala färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö. Och efter ett år ligger man fortfarande i fas med den utmanande och ambitiösa tidsplanen, som ligger 15 år före den nationella färdplanen.

Vår tids Titanic

– Det känns viktigt. I utvecklingsprojekt inom SBUF/LFM30 arbetar vi efter en femstegsmodell där man går från att mäta miljöpåverkan till att åtgärda, kompensera och följa upp. Men klimathotet är vår tids Titanic, och det räcker inte med att mäta isberget, vi måste göra något åt det, vi måste ändra kurs! påpekar Andreas Holmgren.
Även om den största drivkraften är miljöaspekten, finns det också en kommersiell morot.

– Vi ser redan idag att det går att tjäna pengar på att vara klimatsmarta. Vi har flera pågående byggprojekt där vi kan visa att rätt val av material – som till exempel systemgolv istället för traditionellt gjutna golv – faktiskt både blir billigare och smartare, samtidigt som det väsentligt minskar CO2e-utsläppen.

Enas om benämningar

Vad är svårast i detta arbete?

– Första projektet. Det är ett lärande där redan nästa projekt går så mycket lättare. Dessutom är det viktigt att alla inblandade enas om olika benämningar, eftersom t ex betongmaterial och olika betongrecept kallas så olika saker i leverantörskedjan. Dessutom finns det en rad bra IT-stöd som också gör det enklare att hitta lösningar som är bra för både miljön och plånboken.

Trygga med Elecosoft

– Verktyg som Bidcons klimatmodul är otroligt viktiga i detta arbete. Elecosoft har varit väldigt tillmötesgående och hjälpsamma i den här utmanande processen, så vi är trygga med att ta nästa steg framåt tillsammans med dem.
Andreas är hoppfull att man tillsammans med de andra företagen i LFM30 ska nå målen.

– Det kommer vi att göra! Problemet är att vi i LFM30 bara står för 20 procent av marknaden. De övriga 80 procenten är mindre företag som kanske inte är med i någon branschorganisation, utan möts på ett lokalt byggvaruhus och liknande. Men vår uppgift som en större aktör är att få bollen i rullning, att se till att det kommer tydligare erbjudanden från bygghyllan och på internet så de har lättare att välja rätt. Därtill behövs fler offentliga och privata styrmedel och incitament.
Just att kombinera affärsmässighet och klimatsmart tänkande kommer att vara ännu viktigare för branschen framöver.

– Ja, det ser vi redan nu, och det kommer att bli ännu tydligare, när klimatsmarta lösningar allt oftare blir en förutsättning för att få ett projekt och sedan få lönsamhet, avslutar Andreas Holmgren.

Kontakta oss för mer information om Bidcon

Relaterade kundreferenser

Mängdning i Bidcon BIM ger en bra helhetsbild
Daniel Höglund på KPG AB är en erfaren kalkylkonsult som blivit något av en expert när det kommer till Elecosofts programvaror. Bland annat är han...
Läs mer
Bidcon® Bidcon BIM
Skelleftebygg kalkylerar enkelt, tryggt och träffsäkert med Bidcon
  – Bidcon är ett fantastiskt lättarbetat program, tidsbesparingen jämfört med att arbeta med en manuell metod att kalkylera är ju fantastiskt bra när man...
Läs mer
Bidcon® Bidcon Bygg Bidcon Klimatmodul