Tillbaka till kundreferenser

Visualisering med BIM-teknik gjorde att Consto valde Asta Powerproject 4D

Asta Powerproject 4DAsta Powerproject

2019 skulle Consto AS lämna anbud på en stor renovering av en dammanläggning. Projektet skulle hanteras enbart utifrån IFC-filer som grund, utan några traditionella handlingar. I samband med detta bestämde de sig för att testa Asta Powerproject och dess tillval 4D.

– Genom att använda Asta Powerproject 4D kunde vi på ett mycket visuellt sätt visa kunden hur vi tänkte oss tidplanen, både med film och modell. Att kunna visa framdrift i modellen var något som visade sig vara en succé. Byggherren fick genom detta en god förståelse för hur vi skulle lösa jobbet, säger Stig Johansen.

Stig arbetar som utvecklingschef för BIM och digitalisering på Consto och har sett tydliga fördelar med att byta till Asta Powerproject 4D i stället för traditionella tidplanssystem.

– Tidigare använde vi bara traditionella metoder utan BIM-modeller för att skapa tidplaner. Det fungerar också bra, men du kommer inte i närheten av samma kontroll som när man kopplar in 3D-modellen i Asta Powerproject. Genom att använda en modell kan du direkt se om din tänkta tidplan är realistisk. Dessutom får du bättre kontroll över hur du ska lägga till resurser, timmar, och maskiner när du visuellt kan se de mängder du har att arbeta med under de olika tidsperioderna.

Sedan 2019 har Consto investerat i fler licenser och användandet sträcker sig idag från projektledare till BIM-samordnare i många olika typer av projekt.

– Införandet av programvaran har gått smidigt. Gränssnittet är lätt att känna igen om du tidigare arbetat med tidplaner i ett annat system. Programmet har en mycket bra och illustrativ hjälpmanual, både i text och video, som har gjort det enkelt för oss att snabbt öka vår kompetens. I övrigt är Elecosoft väldigt serviceinriktade och alltid lyhörda för våra önskemål.

Nästa steg för Consto AS är att använda Asta Powerproject för fullskalig planering av större, och mer komplexa byggprojekt. Något som de anser är nödvändigt för att kunna effektivisera byggarbetsplatsen.

Om Consto AS
Consto As är ett av Norges ledande bygg-och anläggningsföretag med 1250 anställda i Norge och Sverige. De utför alla typer av bygg- och anläggningsprojekt – från idé till färdigställande. Mottot är att utveckla koncernen genom att företag och medarbetare med lokal marknadskännedom och tillhörighet ska utföra projekt genom planering, samspel och entusiasm.

Kontakta oss för mer information om Asta Powerproject.

Relaterade kundreferenser

Sorry we couldn't find any content that matches the criteria.