Tillbaka till kundreferenser

Webbutveckling för Svenskt Trä

I snart 15 år har Elecosoft utvecklat webbplatsen byggbeskrivningar.se tillsammans med Svenskt Trä. Svenskt Trä är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna och verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. En del i detta är att ta fram och distribuera byggbeskrivningar.

Samarbetets start

Arbetet med att ta fram de populära byggbeskrivningarna startade redan 1983 och delades då ut i pappersform i samarbete med Sveriges bygg- och trävaruhandlare. Under Nordbygg år 2000 tog Svenskt Trä kontakt med Elecosoft och bad dem ta fram ett förslag på hur byggbeskrivningarna skulle kunna visualiseras på webben. Elecosoft tog fram interaktiva byggbeskrivningar och, på senare tid, även möjlighet att dimensionera via webben. Samarbetet ledde även till att Elecosoft fick uppdraget att utveckla webbsidan byggbeskrivningar.se.

Projektet har utvecklats genom åren

– Idag har vi haft ett samarbete med Elecosoft i 14 år. Jag är mycket nöjd med Elecosoft och den service vi fått genom åren. När det uppstått problem har Elecosoft varit bra på att avhjälpa dem. Det hela började med att vi behövde hjälp med att ta fram ritningar till byggbeskrivningarna, därefter har projektet utvecklats och idag finns kopplingar till programvarorna Bidcon och Statcon på byggbeskrivningar.se, säger Johan Fröbel, rådgivare trä-och limträprodukter på Svenskt Trä.

Närmare 500 000 besökare årligen

Sven-Erik Lindfors är systemutvecklare på Elecosoft och har varit involverad i projektet sedan starten 2003.

– Det är roligt att ha fått vara med från början med detta projekt. Byggbeskrivningar.se utvecklas kontinuerligt och antalet besökare ökar stadigt. Senaste året har sidan haft närmare 500 000 besökare.

– Jag tycker att hemsidan byggbeskrivningar.se är användarvänlig och ett mycket bra hjälpmedel vid byggprojekt. Svenskt Trä har gjort ett bra jobb med sidan och det känns kul att vi kunnat bidra under så lång tid. Allan Forslund, VD Consultec Arkitekter och Konstruktörer.

Intresset för att själv genomföra byggprojekt hemma är något som växt i Sverige under de senaste åren. Detta kan vara en av förklaringarna till ökningen av besökare på byggbeskrivningar.se.

Nu ser Svenskt Trä över möjligheten att vidareutveckla hela webbsidan och Elecosoft har fått fortsatt förtroende!

 

Relaterade kundreferenser

Mängdning i Bidcon BIM ger en bra helhetsbild
Daniel Höglund på KPG AB är en erfaren kalkylkonsult som blivit något av en expert när det kommer till Elecosofts programvaror. Bland annat är han...
Läs mer
Bidcon® Bidcon BIM
Visualisering med BIM-teknik gjorde att Consto valde Asta Powerproject 4D
2019 skulle Consto AS lämna anbud på en stor renovering av en dammanläggning. Projektet skulle hanteras enbart utifrån IFC-filer som grund, utan några traditionella handlingar....
Läs mer
Asta Powerproject 4D Asta Powerproject