Tillbaka till kundreferenser

Webbutveckling för Svenskt Trä

I snart 15 år har Elecosoft utvecklat webbplatsen byggbeskrivningar.se tillsammans med Svenskt Trä. Svenskt Trä är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna och verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. En del i detta är att ta fram och distribuera byggbeskrivningar.

Samarbetets start

Arbetet med att ta fram de populära byggbeskrivningarna startade redan 1983 och delades då ut i pappersform i samarbete med Sveriges bygg- och trävaruhandlare. Under Nordbygg år 2000 tog Svenskt Trä kontakt med Elecosoft och bad dem ta fram ett förslag på hur byggbeskrivningarna skulle kunna visualiseras på webben. Elecosoft tog fram interaktiva byggbeskrivningar och, på senare tid, även möjlighet att dimensionera via webben. Samarbetet ledde även till att Elecosoft fick uppdraget att utveckla webbsidan byggbeskrivningar.se.

Projektet har utvecklats genom åren

– Idag har vi haft ett samarbete med Elecosoft i 14 år. Jag är mycket nöjd med Elecosoft och den service vi fått genom åren. När det uppstått problem har Elecosoft varit bra på att avhjälpa dem. Det hela började med att vi behövde hjälp med att ta fram ritningar till byggbeskrivningarna, därefter har projektet utvecklats och idag finns kopplingar till programvarorna Bidcon och Statcon på byggbeskrivningar.se, säger Johan Fröbel, rådgivare trä-och limträprodukter på Svenskt Trä.

Närmare 500 000 besökare årligen

Sven-Erik Lindfors är systemutvecklare på Elecosoft och har varit involverad i projektet sedan starten 2003.

– Det är roligt att ha fått vara med från början med detta projekt. Byggbeskrivningar.se utvecklas kontinuerligt och antalet besökare ökar stadigt. Senaste året har sidan haft närmare 500 000 besökare.

– Jag tycker att hemsidan byggbeskrivningar.se är användarvänlig och ett mycket bra hjälpmedel vid byggprojekt. Svenskt Trä har gjort ett bra jobb med sidan och det känns kul att vi kunnat bidra under så lång tid. Allan Forslund, VD Consultec Arkitekter och Konstruktörer.

Intresset för att själv genomföra byggprojekt hemma är något som växt i Sverige under de senaste åren. Detta kan vara en av förklaringarna till ökningen av besökare på byggbeskrivningar.se.

Nu ser Svenskt Trä över möjligheten att vidareutveckla hela webbsidan och Elecosoft har fått fortsatt förtroende!

 

Relaterade kundreferenser

Asta Powerproject har en viktig roll när NCC växlar upp för den gröna omställningen
Många användare uppskattar Asta Powerproject eftersom det är en programvara för planering och projektstyrning som är både enkel och kraftfull. En av de personer som...
Läs mer
Asta Powerproject
Optimera använder Statcon när de hjälper byggbranschen med byggtekniska tjänster
Optimera, Norges främsta aktör inom försäljning och distribution av byggmaterial och interiör, står stark med sina 200 butiker, 2 000 engagerade medarbetare och en imponerande...
Läs mer
Statcon®