Tillbaka till utbildning

Grundkurs i Bidcon Klimatmodul

Rensa

Datum

Kurstyp

Ort

Aktuellt

Kontakta oss om du inte hittar en aktuell kurs eller datum som passar dig.

 

Denna 1/2-dagskurs online vänder sig till dig som önskar att:

 • Lära sig grunderna i Bidcon Klimatmodul.
 • Lära sig hur man använder klimatmodulen i både anbudsskede och produktionsskede.
 • Kunna nyttja kalkylens information som underlag för klimatdeklaration.

Kursen anordnas av Elecosoft i samarbete med CarbonZero.

Att deltagarna ska ha god kännedom om hur man nyttjar Bidcon Klimatmodul både i anbuds- och produktionsskedet samt för underlag till klimatdeklaration.

Introduktion

 • Vad är en klimatkalkyl? Klimatdeklaration? Certifieringar?
 • De olika skedena i en byggnads livscykel.
 • Olika ambitionsnivåer – från enkel kalkyl till certifiering.
 • Vad behövs för att uppfylla beställarens krav? Och varför?
 • Klimatdata – beställarnas behov för detaljerad produktdata som grund för projektanalys, optimering och certifiering.

Anbudsskede
Praktisk genomgång i Bidcon. Vi arbetar tillsammans i en övningskalkyl.

 • Vyer.
 • Hantering av UE.
 • Klimatoptimering – förbättra projektet genom att hitta smartare produktalternativ i Prodikts databas.
 • Transporter.
 • Rapporter.
 • Slutsidan.
 • Export till Prodikt (när beställaren efterfrågar transparens).

Produktion
Praktisk genomgång i Bidcon. Vi fortsätter att arbeta tillsammans i övningskalkylen och går igenom arbetsgången i produktionsskedet.

 • Beställarens behov av klimatkalkyl redan i anbudsskedet blir allt vanligare.
 • Vyer.
 • Hantering av UE.
 • Klimatoptimering – förbättra projektet. genom att hitta smartare produktalternativ i Prodikts databas.
 • Transporter.
 • Rapporter.
 • Slutsidan.
 • Export av underlag för klimatdeklaration till Boverket.
 • Export Prodikt – ytterligare möjligheter
  o Klimatdeklaration – Import av Bidcon-kalkyl till Prodikt gör det mycket kostnadseffektivt att skapa en klimatdeklaration åt byggherren.
  o Miljöcertifiering – Använd Prodikts databas för att genom kravställning säkerställa tillgång till nödvändig produktdata och produktdokumentation för certifiering.
  o Loggbok – Använd Prodikts databas för att genom kravställning säkerställa tillgång till nödvändig produktdata och produktdokumentation nödvändig för loggboken.

Avslutning
När stödet från programvarorna inte räcker – vilken hjälp finns att få?

Kunskap om hur man kalkylerar i Bidcon.

Kursen vänder sig till dig som användare av kalkylprogrammet Bidcon och dess klimatmodul.

Företagsanpassade utbildningar

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar både för er som är nya i programmet och snabbt vill komma igång och för erfarna användare som vill ta nästa kliv. Kanske vill ni fördjupa er i en särskild funktion? Hur många som deltar i de företagsanpassade utbildningarna bestämmer ni själva. Utbildningen ges i er lokal eller annan plats som ni väljer.