Tillbaka till utbildning

Tenwin

Utbildning för Tenwin

Vi tillhandahåller företagsanpassad utbildning för kalkylprogrammet Tenwin Kalkyl, Tenwin Faktura och Tenwin Order. Antigen som en webbutbildning (max 3 timmar) eller på plats hos er eller på en av våra Elecosoftkontor.

Välkommen att ta kontakt med oss för mer information om anpassad utbildning och/eller offert.