Tillbaka till nyheter

Consultec blir Elecosoft

Consultec byter namn!

Efter mer än 40 år under namnet Consultec byter företaget idag namn till Elecosoft. Detta som ett led i en offensiv satsning där både fortsatt utveckling av den svenska marknaden och en internationell etablering står högt på agendan.

Sedan 40 år tillbaka har Consultec funnits och utvecklat mjukvaror till byggbranschen, främst för den Svenska marknaden. Bolaget, med säte i Skellefteå, är idag en marknadsledande leverantör inom sin nisch. År 2003 bytte Consultec ägare när brittiska Elecosoft plc förvärvade Consultec-koncernen.

– Vår ägare satsar mycket offensivt med en tydlig ambition att bli ett etablerat varumärke internationellt och våra produkter är oerhört viktiga i den satsningen. Som ett led i det arbetet har vi tagit beslutet att samlas under ett gemensamt internationell varumärke, nämligen koncernens namn Elecosoft, berättar Julia Hedlund, företagets sälj- och marknadschef.

Satsningen de kommande åren innebär både en internationell satsning och fortsatta satsningar på den svenska marknaden. Internationellt kommer fokus att vara två huvudspår. Dels att ytterligare utveckla marknaderna för den redan etablerade lösningen för trappdesign, Staircon. Dels att inleda en offensiv internationalisering av företagets huvudprodukt för kalkylering, Bidcon.

– Detta är en välkommen satsning som i min värld är mycket logisk och som följer företagets och koncernens övergripande strategi och utveckling. De senaste åren har varit händelserika och utvecklande för oss. Idag ingår vi i en koncern med bolag på olika platser i Europa som får en mer och mer likvärdig portfölj av produkter. Att ha ett gemensamt namn kommer att underlätta och effektivisera internationaliseringsarbetet och på sikt vara väldigt värdefullt för oss, säger Anders Karlsson, företagets VD.

– Vi är medvetna om att Consultec som varumärke är väletablerat och starkt, så nu gäller det att vi verkligen genomför en bra introduktion av vårt nya varumärke, överför den värdegrund vi byggt in i Consultec och fortsätter utveckla och bygga upp Elecosoft med en fräsch blandning av gammalt och nytt, fortsätter Julia Hedlund

Det juridiska namnet Elecosoft Consultec AB kommer inte att påverkas av bytet. Förändringen påverkar heller inte organisation eller produktportfölj. Elecosoft kommer att bestå av samma företag, produkter, tjänster och medarbetare som tidigare. Detta är ytterligare ett steg i en offensiv satsning som bolaget är en viktig del av.

Relaterade nyheter

Ambio blir återförsäljare när Elecosoft expanderar i Norge

Elecosoft står nu redo för en strategisk expansion på norska marknaden. Expansionen sker genom ett samarbete med det teknikdrivna norska bolaget Ambio AS, som blir...
Läs mer
2023-12-05
Företaget

Mats hemma igen efter volontärarbete i Colombia

Projektet är ett initiativ från Ankarstiftelsen, som har byggt över 270 skolor i utsatta områden i framför allt Colombia, men även i andra delar av...
Läs mer
2023-11-27
Företaget

Bidcon och Prodikt skapar hållbara beslut i byggbranschen

  Bidcon och Prodikt gör en gemensam satsning på att förenkla hanteringen av klimatberäkningar. Samarbetet har som främsta mål att göra hållbarhetsfrågor mer begripliga och...
Läs mer
2023-10-31
Företaget Programvaror