Tillbaka till nyheter

Ny klimatmodul ger kombinerade klimat- och kostnadskalkyler

Ny klimatmodul ger kombinerade klimat- och kostnadskalkyler

Nyligen presenterade Boverkets sin slutrapport ”Klimatdeklaration av byggnader” där man föreslår regeringen att införa lagkrav vid uppförande av byggnader. Rapporten tipsar också om IT-verktyg som kan lindra den ökade arbetsbelastningen som de nya reglerna skulle innebära för byggföretagen. Ett av dessa verktyg som nämns är Bidcon Klimatmodul från Elecosoft.

– Bidcon är det kalkylverktyg som direkt genererar en kombinerad kostnads- och klimatkalkyl. Du kan enkelt ställa upp alternativa lösningar och snabbt få jämförbara värden för både kostnader och klimatdata, säger Mats Abrahamsson, Elecosoft.

Boverket fick under hösten 2017 i uppdrag av regeringen att lämna förslag till en klimatdeklaration av byggnader där även livscykelperspektivet beaktas. Den 31 januari kom rapporten där reglerna föreslås omfatta såväl materialval, transport som själva byggnationen. En ytterligare utökning föreslås komma i ett nästa steg. Att Boverket rekommenderar ett regelverk i två steg handlar om att man hoppas att regeringen snarast börjar införa insatser för en lägre klimatpåverkan. Detta för att, som rapporten beskriver det; ”öka medvetenheten om byggnaders klimatpåverkan för att i nästa steg styra mot lägre klimatpåverkan och bidra till att nationella målet om klimatneutralt Sverige 2045 ska uppnås”.

Sverige långt framme

– Sverige, Norge och Australien är de länder som hunnit längst i arbetet med klimatberäkningar för byggnader och anläggningar. Men eftersom det hittills inte funnits några konkreta krav på EPD:er (Environmental Product Declaration – miljöfakta enligt internationell standard), har det hittills varit leverantörer som på eget initiativ tagit fram miljövarudeklarationer. Men nu kommer detta på bred front, berättar Anna Pantze, miljöspecialist på Tyréns som tillsammans med Elecosoft tagit fram klimatmodulen till Bidcon.

Tyréns del i projektet är att tillhandahålla relevanta klimatdata för den svenska marknaden, och att kontinuerligt uppdatera den underliggande miljödatabasen i modulen.

– De senaste åren har vi hjälpt många företag och myndigheter med att manuellt ta fram klimatkalkyler och emissionsfaktorer, så det var en viktig erfarenhet i arbetet med klimatmodulen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för användaren, berättar Anna Pantze.

Från dagar till sekunder

Just möjligheten att slippa upprätta separata mängdförteckningar för en klimatberäkning i sin kostnadskalkyl sparar massor med tid – i varje projekt. Det finns ett flertal fristående verktyg som beräknar klimatpåverkan för material, transport och byggnation. Men dessa kräver då att man manuellt för in resultaten i kalkylverktyget. Vilket måste göras om varje gång det ska göras en ny mängdberäkning.

– Och det mängdas redan ofantligt många gånger under ett byggprojekt. Med denna klimatmodul får Bidconanvändaren istället hela klimatberäkningen ”på köpet”, som ett mervärde till den vanliga kalkylen.

– Det innebär också att man enkelt kan göra olika alternativa beräkningar, och jämföra kostnader, klimatvärde och andra faktorer och se vilken kalkyl som är mest fördelaktig, och veta att alla siffror följer med hela vägen, säger Mats Abrahamsson, Elecosoft.

Förutom kommande lagkrav kommer klimatberäkningar också bli en konkurrensfaktor. Allt oftare har beställarledet uttalade policys kring krav på klimatberäkningar vid upphandlingar.

– Än så länge är det de större byggföretagen i Stockholm, Göteborg och Malmö som börjat ställa dessa krav. Men det är ingen tvekan om åt vilket håll det går, avslutar Mats Abrahamsson.

 

Relaterade nyheter

Ny- och Ombyggnadslistan 2023: En efterlängtad uppdatering för byggbranschen

I oktober 2023 presenterades Ny- och Ombyggnadslistan 2023 av Byggföretagen och Byggnads. Detta är en sammanställd lista över tidsuppskattningar som används för att planera och...
Läs mer
2024-04-17
Programvaror

Nyförvärv som stärker koncernens digitala transformationsförmåga

Elecosofts moderbolag Eleco meddelar förvärvet av utvecklingsföretaget Vertical Digital Solutions. Förvärvet innebär ytterligare förstärkning av förmågan att hjälpa kunder genom den digitala transformationen, bland annat...
Läs mer
2024-04-16
Företaget

Intresset för BIM ökar – Elecosoft trendspanar i Norge

Elecosoft ser ett ökat intresse för BIM och digital informationshantering bland svenska byggföretag. Men fortfarande saknar branschen standarder och rutiner för att fullt ut dra...
Läs mer
2024-03-20
Företaget