Tillbaka till nyheter

Intresset för BIM ökar – Elecosoft trendspanar i Norge

Elecosoft ser ett ökat intresse för BIM och digital informationshantering bland svenska byggföretag. Men fortfarande saknar branschen standarder och rutiner för att fullt ut dra nytta av tekniken. Julia Hedlund, affärsutvecklingschef på Elecosoft, ser tecken på att det kan komma att ändras:

– Precis som resten av byggbranschen har vi under lång tid följt utvecklingen av BIM och diskussionerna kring detta. Det har funnits ett stort intresse kring BIM som begrepp och vi har länge tillhandahållit funktioner för BIM i våra programvaror. När det kommer till faktiskt användande av BIM har det däremot inte tagit fart ännu. Men med tanke på det uppdrag som Boverket nu fått ska det bli spännande att följa hur användandet av BIM i Sverige utvecklas.

Norge steget före
Norska staten var tidigt ute med att från statligt håll och via många initiativ standardisera BIM-processen. Strategiska mål, manualer, kravställningar på offentliga projekt och satsningar på kompetensutveckling har skapat en gynnsam miljö för tillväxt och har gjort att användandet av BIM ökat inom den norska byggindustrin.

– I detta fall väljer vi att kika rätt mycket på Norge och hur de jobbar, just eftersom vi tror att Sverige är på väg åt samma håll. Genom att följa marknader som ligger långt fram gällande användandet av BIM får vi värdefull insikt i både arbetssätt och användarbehov. Det ger oss en bra grund att bygga på när vi vidareutvecklar våra programvaror, menar Hedlund.

Intresset finns men implementationen tar tid
Elecosoft ser att intresset för att använda 3D och 4D-teknik ökar bland kunderna. Hittills har det främst funnits ett intresse från expertnivå i branschen, men nu börjar fler och fler se nyttan av användandet av modeller. Användare lockas av den funktionalitet som olika programvaror erbjuder inom BIM och de fördelar som ett förändrat arbetssätt kan generera.

Bland svenska företag är det framför allt de som har hela ledet från projektering till projektavslut internt som kunnat nyttja fördelarna med BIM. Dessa har möjlighet att själva skapa BIM-manualer och standardisera sitt arbetssätt för ett fungerande informationsflöde. Men för många andra svenska företag är implementeringen desto svårare. Hedlund förklarar:

– Standarder och rutiner saknas, och det är något som är knepigt för företagen att själva upprätta då arbetet med BIM oftast förutsätter att man samarbetar med andra aktörer, vilket gör att riktlinjer är helt avgörande för ett smidigt arbetsflöde.

Ser positivt på Boverkets uppdrag
I oktober 2023 fick Boverket i uppdrag att ta fram förslag på standarder och riktlinjer för offentliga aktörer, som ett led i att förenkla och öka användandet av BIM. Resultatet av uppdraget är något som Elecosoft ser fram emot:

– Standarderna kommer att bli helt avgörande för att modellerna effektivt ska kunna användas för kalkylering och tidsplanering, särskilt för mindre företag som är beroende av modeller som tagits fram av externa projektörer. Därför ser vi mycket positivt på Boverkets uppdrag och vad det kan medföra, både för våra kunder och för branschen i stort, avslutar Julia Hedlund.

Läs mer om BIM i våra programvaror

Relaterade nyheter

Nyförvärv som stärker koncernens digitala transformationsförmåga

Elecosofts moderbolag Eleco meddelar förvärvet av utvecklingsföretaget Vertical Digital Solutions. Förvärvet innebär ytterligare förstärkning av förmågan att hjälpa kunder genom den digitala transformationen, bland annat...
Läs mer
2024-04-16
Företaget

Ny- och Ombyggnadslistan 2023: En efterlängtad uppdatering för byggbranschen

I oktober 2023 presenterades Ny- och Ombyggnadslistan 2023 av Byggföretagen och Byggnads. Detta är en sammanställd lista över tidsuppskattningar som används för att planera och...
Läs mer
2024-03-27
Programvaror

Elecosoft certifierade som ett Great Place To Work® för tredje året i rad

Vi är stolta över att återigen ha blivit certifierade av Great Place To Work®! Detta för tredje året i rad i Sverige och Storbritannien, och...
Läs mer
2024-03-13
Företaget