Tillbaka till nyheter

Malmöföretag ligger 15 år före den nationella klimatplanen

Byggnadsfirman Otto Magnusson är ett av de företag som sätter hållbart byggande högt upp på agendan. Tillsammans med 127 andra företag i malmöregionen har man gått samman i en färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030, kallad LFM30. Och man har gott hopp om att lyckas.

– Med Bidcons klimatmodul kan vi i samma kalkyl se både klimatpåverkan (CO2e/enhet) och kostnader samtidigt, vilket gör det lätt att välja rätt produktsystem/byggmaterial, berättar Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Otto Magnusson.

Genom Parisavtalet har EU-länderna gjort ett gemensamt åtagande om att senast 2030 minska växthusgasutsläppen från hela EU-ekonomin med minst 40 procent jämfört med 1990. Byggsektorn står för en knapp femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp, och kommande lagkrav för att Sverige ska nå sina klimatmål gör att allt fler svenska byggföretag arbetar hårt med att hitta hållbara lösningar. Byggnadsfirman Otto Magnusson är en av initiativtagarna till den första lokala färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö. Och efter ett år ligger man fortfarande i fas med den utmanande och ambitiösa tidsplanen, som ligger 15 år före den nationella färdplanen.

Läs hela kundreferensen

Relaterade nyheter

Nyförvärv som stärker koncernens digitala transformationsförmåga

Elecosofts moderbolag Eleco meddelar förvärvet av utvecklingsföretaget Vertical Digital Solutions. Förvärvet innebär ytterligare förstärkning av förmågan att hjälpa kunder genom den digitala transformationen, bland annat...
Läs mer
2024-04-16
Företaget

Ny- och Ombyggnadslistan 2023: En efterlängtad uppdatering för byggbranschen

I oktober 2023 presenterades Ny- och Ombyggnadslistan 2023 av Byggföretagen och Byggnads. Detta är en sammanställd lista över tidsuppskattningar som används för att planera och...
Läs mer
2024-03-27
Programvaror

Intresset för BIM ökar – Elecosoft trendspanar i Norge

Elecosoft ser ett ökat intresse för BIM och digital informationshantering bland svenska byggföretag. Men fortfarande saknar branschen standarder och rutiner för att fullt ut dra...
Läs mer
2024-03-20
Företaget