Tillbaka till nyheter

Malmöföretag ligger 15 år före den nationella klimatplanen

Byggnadsfirman Otto Magnusson är ett av de företag som sätter hållbart byggande högt upp på agendan. Tillsammans med 127 andra företag i malmöregionen har man gått samman i en färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030, kallad LFM30. Och man har gott hopp om att lyckas.

– Med Bidcons klimatmodul kan vi i samma kalkyl se både klimatpåverkan (CO2e/enhet) och kostnader samtidigt, vilket gör det lätt att välja rätt produktsystem/byggmaterial, berättar Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Otto Magnusson.

Genom Parisavtalet har EU-länderna gjort ett gemensamt åtagande om att senast 2030 minska växthusgasutsläppen från hela EU-ekonomin med minst 40 procent jämfört med 1990. Byggsektorn står för en knapp femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp, och kommande lagkrav för att Sverige ska nå sina klimatmål gör att allt fler svenska byggföretag arbetar hårt med att hitta hållbara lösningar. Byggnadsfirman Otto Magnusson är en av initiativtagarna till den första lokala färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö. Och efter ett år ligger man fortfarande i fas med den utmanande och ambitiösa tidsplanen, som ligger 15 år före den nationella färdplanen.

Läs hela kundreferensen

Relaterade nyheter

Ambio blir återförsäljare när Elecosoft expanderar i Norge

Elecosoft står nu redo för en strategisk expansion på norska marknaden. Expansionen sker genom ett samarbete med det teknikdrivna norska bolaget Ambio AS, som blir...
Läs mer
2023-12-05
Företaget

Mats hemma igen efter volontärarbete i Colombia

Projektet är ett initiativ från Ankarstiftelsen, som har byggt över 270 skolor i utsatta områden i framför allt Colombia, men även i andra delar av...
Läs mer
2023-11-27
Företaget

Bidcon och Prodikt skapar hållbara beslut i byggbranschen

  Bidcon och Prodikt gör en gemensam satsning på att förenkla hanteringen av klimatberäkningar. Samarbetet har som främsta mål att göra hållbarhetsfrågor mer begripliga och...
Läs mer
2023-10-31
Företaget Programvaror