Tillbaka till nyheter

Möjligheter öppnas upp med Bidcon BIM

Hela detta inlägg är en artikel från Tema Bygg.

Elecosoft Consultec, en av de ledande IT-leverantörerna ser ett ökat intresse för BIM i byggsektorn. Enligt företaget inser nu allt fler fördelarna med BIM och hur processen kan sänka kostnader och spara tid.

Trots en konservativ byggbransch sker nu sakta men säkert ett skifte mot digitala tjänster, framförallt användandet av BIM. Processen är en arbetsmetod som samlar all information kring en byggnad i en och samma databas, tillgänglig för samtliga inblandade parter.

IT-företaget Elecosoft Consultec, aktören bakom kända programvaror såsom Bidcon, Staircon och Sitecon, har hos sina kunder sett ett ökat intresse för BIM de senaste åren och arbetar nu alltmer för att integrera BIM i sina tjänster.

 

BIM samlar all information digitalt

Enligt Andreas Forsfjäll, Produktledare på Elecosoft Consultec, ökar intresset och att inom en inte alltför lång framtid kommer det troligtvis finnas kravställning på BIM i branschen. Och enligt Andreas finns flera fördelar att med BIM kunna samla informationen, även om det ställer högre krav och en större insats i informationsberedningen i tidiga skeden av byggprocessen.

– I dag har vi fortfarande 2D-ritningar som skickas mellan parterna vilket inte bara är ineffektivt utan ökar också risken för felkalkyleringar, säger han.

En BIM-modell innehåller all information om en byggnad; från de ursprungliga skisserna som arkitekten skapat till all relevant information som tillför värde för byggnaden och processen. Tanken är att det ska vara en levande databas, från idéstadiet till det att byggnaden slutligen rivs.

– Med BIM kan man samla all information, spara tid och pengar och med hjälp av informationen minimera risken för kollisionskrockar, säger Andreas.

Det finns i dag ett antal större aktörer inom byggsektorn som använder någon form av BIM-lösning, främst för mängavtagning och kollisionshantering. Och här finns stora möjligheter till kostnadsbesparing. Elecosofts kalkyleringsprogramvara Bidcon kan exempelvis på bara ett fåtal minuter utföra en mängdavtagning och automatiskt flytta informationen till en BIM-modell medan en traditionell mängdavtagning på papper hade tagit uppåt 2 veckor.

 

Möjligheter öppnas upp med Bidcon BIM

Med hjälp av Bidcon BIM kan användaren visuellt hantera kalkylobjekt och byggnader i en 3D-vy. Tack vare en ständigt uppdaterad modell förblir objekt länkade till kalkylposten även efter revisioner.

Bidcon BIM har också användardefinierade mängdavtagningsmallar enligt exemplet ovan. Med dessa medförs möjligheten att själv definiera hur objekt skall hanteras i en import till kalkylen. Detta kan vara fördelaktigt om en IFC-modell innehåller ett stort antal identiska objekt såsom kolonner, takplattor eller träbjälklag och ska visas som ett samlat objekt.

– I Bidcon BIM finns möjligheterna att importera IFC-modeller lokalt, alternativt att arbeta med BIM-modeller lagrade i Eleco BiM Cloud. Detta gör det enkelt att hålla koll på kostnader och dela information med ett 4D-verktyg, exempelvis Asta Powerproject BIM, säger Andreas.

Andreas och Elecosoft är övertygade om att BIM är framtiden och att fler aktörer kommer värdesätta nyttan med BIM. Internationellt sett har man redan kommit en bit, exempelvis där Storbritannien sedan årskiftet har infört ett krav på att offentliga byggnationer ska använda sig av BIM.

Relaterade nyheter

Ambio blir återförsäljare när Elecosoft expanderar i Norge

Elecosoft står nu redo för en strategisk expansion på norska marknaden. Expansionen sker genom ett samarbete med det teknikdrivna norska bolaget Ambio AS, som blir...
Läs mer
2023-12-05
Företaget

Mats hemma igen efter volontärarbete i Colombia

Projektet är ett initiativ från Ankarstiftelsen, som har byggt över 270 skolor i utsatta områden i framför allt Colombia, men även i andra delar av...
Läs mer
2023-11-27
Företaget

Bidcon och Prodikt skapar hållbara beslut i byggbranschen

  Bidcon och Prodikt gör en gemensam satsning på att förenkla hanteringen av klimatberäkningar. Samarbetet har som främsta mål att göra hållbarhetsfrågor mer begripliga och...
Läs mer
2023-10-31
Företaget Programvaror