Tillbaka till nyheter

Populärt webinar runt klimatberäkningar av byggnader

Idag är det är viktigt att kunna göra smarta val när man räknar på ett projekt, både vad gäller kostnader och klimatpåverkan. Därför var det ingen överraskning att det var många som deltog på webinaret ”Klimatberäkningar i Bidcon” som Elecosoft anordnade under mars. Webinaret riktade sig till de som redan jobbar med konstnadskalkyler i Bidcon, men också till hållbarhetsansvariga på företag inom byggbranschen som kan dra nytta av samma kalkyl.

Webinaret inleddes med att Anna Pantze, som är LCA och klimatspecialist påTyréns, pratade lite runt byggandets livscykelanalys och hur hon i sitt arbete som klimatkonsult just nu märker hur efterfrågan på kunskaper inom detta område ökat stort efter Boverkets lagkrav på klimatdeklarationer av byggnader.

– Det finns flera anledningar som verkligen drivit på och accelererat behovet av snabba och enkla klimatberäkningar, säger Anna. Lagkravet är en stor bidragande faktor, men även certifieringssystem runt detta tillsammans med beställarledets egna initiativ till att minska klimatavtrycket gör det allt viktigare att vid upphandlingar kunna redovisa en klimatkalkyl och hur den effektivt ska kunna följas upp.

Anna tror även att behovet inom en snar framtid kommer att beröra ännu fler branscher. Boverket kommer troligtvis redan 2025 kommer införa krav på kg CO2e/BTA för olika byggnadstyper samt inkludera fler byggnadsdelar som exempelvis även installationer.

Demo av Bidcon Klimatmodul
Under webinaret demonstrerades sedan Klimatmodulen som är en tilläggsmodul till kalkylprogrammet Bidcon. Lösningen är unik och Bidcon är den enda programvaran på marknaden idag som kan erbjuda kombinationen klimat- och kostnadsberäkning i en och samma kalkyl.

Mats Abrahamsson från Elecosoft visade hur din kostnadskalkyl i Bidcon automatiskt även ger dig klimatvärden när du har Klimatmodulen, vilket gör att det utan extra arbetsinsats blir väldigt enkelt att jämföra kostnader och CO2-värden när de visas sida vid sida. Han visade hur byggdelar beräknas på rätt delar av huset/byggnaden eftersom lagkravet idag inte omfattar alla byggdelar utan enbart klimatskärmen och de bärande delarna. Han demonstrerade även hur du i resurssammanställningen kan byta vy för att i närmare detalj titta på klimatvärdena i kalkylen och hur du kan sortera, komplettera och redigera i kalkylen.

Demonstrationen visade även olika vägar att gå för att ta fram och använda underlaget eller exportera ut data från Bidcon till en klimatdeklaration som används på Boverkets sida för direktrapportering.

Innan webinaret avslutades med en frågestund sammanfattade Therese Malm kort några av fördelarna med Bidcons klimatmodul och berättade hur hon som produktledare ansvarar för utvecklingen av Bidcon.

Se det inspelade webinaret
Är du nyfiken och vill se det inspelade webinaret så registrera dig via denna länk: https://attendee.gotowebinar.com/recording/1834292588823037271

I samarbete med Tyrén Sverige AB, Anna Pantze, LCA- och klimatspecialist anna.pantze@tyrens.se

Relaterade nyheter

Ambio blir återförsäljare när Elecosoft expanderar i Norge

Elecosoft står nu redo för en strategisk expansion på norska marknaden. Expansionen sker genom ett samarbete med det teknikdrivna norska bolaget Ambio AS, som blir...
Läs mer
2023-12-05
Företaget

Mats hemma igen efter volontärarbete i Colombia

Projektet är ett initiativ från Ankarstiftelsen, som har byggt över 270 skolor i utsatta områden i framför allt Colombia, men även i andra delar av...
Läs mer
2023-11-27
Företaget

Bidcon och Prodikt skapar hållbara beslut i byggbranschen

  Bidcon och Prodikt gör en gemensam satsning på att förenkla hanteringen av klimatberäkningar. Samarbetet har som främsta mål att göra hållbarhetsfrågor mer begripliga och...
Läs mer
2023-10-31
Företaget Programvaror