Vi skapar värde för byggbranschen

Eleco Group grundades 1895 och har sedan dess levererat innovativa, tekniska lösningar. I Sverige såg Elecosoft dagens ljus 1974. Vi är långt ifrån det företag vi var då, men något som kvarstår är målet att skapa värde för våra kunder genom tekniska lösningar.

Vi är idag en stark aktör inom programvaror för byggbranschen. Vårt fokus är och har alltid varit att förenkla och effektivisera kundernas vardag. Byggbranschen har aldrig varit i en så tydlig digitalisering som nu vilket ställer högre krav på oss som leverantör att vara lösningsorienterade, flexibla och innovativa.

Vi strävar dagligen mot visionen att leverera marknadsledande, värdeskapande programvaror. Vi drivs av och utvecklas genom våra kundrelationer. Våra programvaror utvecklas dagligen med värdefull input från kunder via vår support, våra utbildningar och våra konsulttjänster.

Vår internationella framgång bygger på fem kärnvärden:

Teamwork

De är de anställda som är Elecosoft. Vi respekterar och värdesätter våra medarbetare, uppmuntrar deras utveckling och belönar goda prestationer.

Kundfokus

Kunden är alltid i fokus. Långsiktiga relationer bidrar till utvecklingen av våra programvaror och vårt erbjudande, vilket i slutändan driver kundernas framgång.

Förtroende

Vi fokuserar på att leverera värde; våra kunder förväntar sig att vårt företag och våra produkter ska ge dem ett mervärde.

Flexibilitet

Våra lösningar är flexibla, skalbara och kan växa med våra kunder och deras utveckling.

Innovation

Våra kunders affärer och önskemål driver oss att ständigt utveckla nya funktioner och tjänster. Det är viktigt för oss att ligga i marknadens framkant och överträffa konkurrenterna.

Vår historia

1895

Företaget grundas som The Gilbert Arc Lamp Company, Chingford, Essex, och flyttas senare till den romerska marknadsstaden St Albans i Hertfordshire, Storbritannien.

1920

Företaget byter namn till ’Engineering and Lighting Equipment Company’ (ELECO).

1939

Eleco registreras hos Companies Houses, det brittiska bolagsverket, och noteras på Londonbörsen.

2001

Elanalys Data AB i Göteborg förvärvas. Företagets kalkylprogram ElWind var marknadsledande i Sverige när det gäller kalkyl- och projekthanteringsverktyg för elbranschen. Därmed breddades erbjudandet till den svenska byggbranschen.

2002

Eleco går in på programvarumarknaden med förvärven av ESIGN Software GmbH (Tyskland) och Consultec AB (Sverige).

2004

Ten Data AB i Växjö förvärvas. Ten Data var ett kunskapsföretag som i mer än 20 år utvecklat programvaror för VVS-branschen. Genom det här förvärvet kom Tenwin-familjen in i vårt erbjudande.

2006

Eleco plc förvärvar det brittiska företaget Asta Development och dess programvara Powerproject.

2010

Stockholmsföretaget Lubekonsult förvärvas. Lubekonsult erbjöd konsulttjänster och IT-lösningar inom ventilation. Förvärvet gjorde att Lubekalk och LubeÄTA blev del av vårt erbjudande.

2015

ELECO byter namn till Elecosoft enligt ett beslut fattat vid den 75:e årsstämman. Förändringen speglar den nya programvaruportföljen och sänder ett tydligt budskap till alla företag som arbetar för Elecosoft.

2016

Elecosoft förvärvar IconSystem (UK), som är leverantörer av byggnadsspecifikationer och informationshanteringssystem och Asta Development BV i Nederländerna.

2018

Elecosoft gör två stora förvärv: Shire Systems Limited (ShireSystem), en ledande brittisk leverantör av Computerised Maintenance Management Software (CMMS); och Active Online, ett tyskt visualiseringsprogramvaruföretag som specialiserat sig på mjuka möbler och material för fotografiska rumsscener med hjälp av AR- och VR-teknik.

2020

Elecosoft plc byter namn till Eleco plc, men behåller Elecosoft som sitt varumärke ut mot kund.
1895
1920
1939
2001
2002
2004
2006
2010
2015
2016
2018
2020

Nyheter om Elecosoft

Ambio blir återförsäljare när Elecosoft expanderar i Norge

Elecosoft står nu redo för en strategisk expansion på norska marknaden. Expansionen sker genom ett samarbete med det teknikdrivna norska bolaget Ambio AS, som blir...
Läs mer
2023-12-05
Företaget

Mats hemma igen efter volontärarbete i Colombia

Projektet är ett initiativ från Ankarstiftelsen, som har byggt över 270 skolor i utsatta områden i framför allt Colombia, men även i andra delar av...
Läs mer
2023-11-27
Företaget

Bidcon och Prodikt skapar hållbara beslut i byggbranschen

  Bidcon och Prodikt gör en gemensam satsning på att förenkla hanteringen av klimatberäkningar. Samarbetet har som främsta mål att göra hållbarhetsfrågor mer begripliga och...
Läs mer
2023-10-31
Företaget Programvaror