Ett tidplaneringsprogram som du kan lita på

Asta Powerproject är utformat för att stötta dig som projektplanerare i din vardag. Programvaran vidareutvecklas ständigt baserat på input från våra användare, för att kontinuerligt möta förändrade krav i branschen.

Prova kostnadsfritt

Integrerad med andra programvaror

Arbeta direkt med filer från Microsoft Project och Oracle Primavera i Asta Powerproject och distribuera projektet i det format som din uppdragsgivare behöver. Asta Powerproject kan dessutom integreras med kalkylprogram som Bidcon eller ditt affärssystem (ERP-system) och BIM-verktyg.

Förenklad hantering för projektets intressenter

Asta Powerproject förenklar hanteringen av information till berörda parter oavsett vilken fas ditt projekt befinner sig i. Boka en demo för att se hur Asta Powerproject kan hjälpa dig uppnå bättre resultat under byggprocessens alla faser.

Boka demo

Business Intelligence för välgrundade beslut

För att möjliggöra bra beslut är det viktigt att förstå hur projektet fortlöper. Asta Powerproject tillhandahåller rapporter och Business Intelligence-funktioner som ger dig den överblick och förståelse som krävs för att du ska kunna fatta välgrundade beslut.

Fler funktioner

Stödjer ditt arbetssätt

Asta Powerproject ger dig bättre kontroll genom möjligheten att skräddarsy projektplanen för att visa det som är mest relevant för dina målgrupper genom hela projektet. Med hjälp av anpassningsbara vyer, enkla utskrifter och kraftfulla rapporter presenteras data både tydligt och anpassat efter dina behov.

Rätt layout för dig

Planera projekt med ett upplägg som passar dig. Skapa kompakta tidplaner för att visa byggordningen genom att presentera flera arbetsuppgifter och överlappande arbetsuppgifter på samma rad. Eller lägg till hierarkier genom att gruppera arbetsuppgifter i till exempel undertidplaner eller faser för att tydligt summera och presentera din tidplan.

Enkel kommunikation

Interagera enkelt och smidigt med underleverantörer genom att boka in/boka ut projektdata eller använd filter, koder och anteckningar för att kommunicera uppdateringar till projektets intressenter. Använd den kostnadsfria Viewern för att göra det enkelt att dela och få tillgång till de senaste tidplanerna.

Förbättra projektresultatet med scenariosimuleringar

Med Asta Powerproject kan flera ”What if”-scenarier skapas för att undersöka tänkbara projektutfall. Oavsett om du vill jämföra olika byggmetoder eller hitta sätt att påskynda projektet, presenterar Asta Powerproject tydligt det som behövs för att effektivt kommunicera dina planer med berörda.

Synliggör kostnader

Kostnad och tid går hand i hand. I Asta Powerproject kan du hantera dem tillsammans. Analysera budgeterade kostnader, planerade kostnader och faktiska kostnader mot tid. Modellera kostnadsdata med arbetstid, mängder, fasta och rörliga priser. Rapportera information som upparbetat värde och behåll historiken på förändringar över tid.

Hantera resurser i projekt

Gör den komplexa hanteringen av arbetskraft, maskiner och material enkel och sammanhängande med Asta Powerprojects visuella och tydliga upplägg. Få en överblick över vem som behövs i projektet och jämför med var de är inplanerade. Balansera tillgänglighet, mängd och insats för att upprätthålla tidsplan och budget. Hantera flera variabler inklusive olika arbetsscheman, arbetstakt, övertid och yrkesroller.

Kontrollera mot bransch- och företagsstandarder

Kvalitetskontroller i Asta Powerproject undersöker tidplanen för att identifiera överensstämmelse med bransch- eller företagsstandarder. Bestäm parametrar för egna kontroller eller använd förkonfigurerade branschmätvärden som utvecklats i samarbete med DCMA och CIOB.

Minska riskerna i din plan

Ett inbyggt riskanalysverktyg utvärderar projektrisker för att du ska kunna skapa mer exakta och uppnåeliga tidplaner som håller sig inom tids- och budgetramar. Identifiera tidigt arbetsuppgifter som kan orsaka förseningar eller överskrida kostnader och bedöm sannolikheten för att ett projekt avslutas vid ett visst datum, kostar ett visst belopp eller genererar en förväntad intäkt.

Bevis vid rättstvister

Med flera avstämningsperioder och obegränsat antal basprojekt, finns möjligheter att fånga och spela in ögonblicksbilder av verklig framdrift i jämförelse med den ursprungliga projekttidplanen. Detta ger en bild av projektets utveckling som kan ge de svar eller bevis som behövs för att övervinna utmaningar eller tvister i ett projekt.

Hitta rätt alternativ för ditt företag

Beställ Skola/elev Demo Testversion
Beställ

Programvaran kan installeras på olika sätt. Tillsammans väljer vi den bästa lösningen för ditt företag.

Skola/elev

Behöver du som utbildningsanordnare programvaran i din utbildningsverksamhet? Eller behöver du själv Asta Powerproject i en utbildning du deltar i? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Demo

Boka en kostnadsfri demo med en expert från Elecosoft för att få svar på dina frågor och säkerställa att Asta Powerproject är rätt programvara för dina behov.

Testa programvaran

Ladda ner en kostnadsfri 14-dagars testversion av Asta Powerproject.