Kostnaden för leverans av ett projekt beror på vilka material och konstruktionsmetoder du väljer. Med Bidcon kan du enkelt skapa kalkyler och lägga bud på flera projekt under kortare tid.

Starka, långsiktiga kundrelationer i byggprocessens alla faser

Gör snabbt en strukturerad och detaljerad kalkyl

Skapa snabbt detaljerade kalkyler och lämna fler anbud. Bidcon gör det enklare att skapa korrekta kostnadsuppskattningar i kalkylskedet genom att tillhandahålla priser på material och arbetsmoment. Det skapar möjligheter för ökad lönsamhet och minskar risker senare i projektet.

Material, tider och priser

Plocka beståndsdelar till din kalkyl från Bidcons omfattande databaser och uppslagsböcker. Här hittar du material, tider och priser och kan välja mellan allt från enskilda material och personer, till moment eller färdiga rum.

Branschanpassning

Bidcon är anpassat för att möta kalkyleringsbehov för olika branscher, så som bygg, anläggning, el och VS. Respektive bransch är kopplad till en egen databas med aktuella material och priser som underlättar ditt kalkylarbete.

Läs mer

Arbetsflöde för kalkylatorer

Skapa din anbudskalkyl i Bidcon steg för steg. Börja med att fylla kalkylen med information i nettokalkylarket, lägg därefter till eventuella omkostnader och avsluta med att kontrollera och analysera kalkylen i sin helhet.

Rapportera och analysera data

Har projektet ett rimligt pris per kvadratmeter? Finns det någon kalkylpost som saknar ett värde? Du kan smidigt analysera och säkerställa kalkylens kvalitet i Bidcon via rapporter, filtreringar och nyckeltal.

Återanvända kalkylens information till annat

Undvik dubbelarbete genom att återanvända information i kalkylen genom hela byggprocessen. Du kan bland annat använda samma information som underlag för din tidplan och som budget i kostnadsavstämningen. Med Bidcon API tillgängliggörs allt som registrerats i Bidcon för andra programvaror.

Läs om Elecosofts programvarukombinationer

Visa och dela dina kalkyler via molnet

Med Bidcons molnfunktioner är dina kalkyler enkelt tillgängliga i webbläsaren för dig och de personer som du väljer, även om ni inte har Bidcon installerat. Där kan ni kan enkelt överblicka, filtrera, sortera och gruppera kalkylen. I varje abonnemang ingår en molnlagringsyta på 10 GB, så att du smidigt kan arkivera och versionshantera dina kalkyler.

Vilken är din bransch?


Bidcon kan användas för kalkylering i en mängd olika branscher. Idag tillämpas programmet för kalkylering inom:

Bygg

För dig som räknar på byggprojekt.

Läs mer

Anläggning

För dig som räknar på markentreprenad.

Läs mer

El

För dig som räknar på elinstallationer.

Läs mer

VS

För dig som räknar på VS-installationer.

Läs mer

Utbildning & support

Genom ditt avtal med oss får du tillgång till vår support via programmet, webben, mail eller telefon. Vi erbjuder även möjlighet till utbildning och tillgång till en mängd funktionsvideor på YouTube för att du som användare ska få ut så mycket som möjligt av Bidcon.

Kundreferenser

Mängdning i Bidcon BIM ger en bra helhetsbild
Daniel Höglund på KPG AB är en erfaren kalkylkonsult som blivit något av en expert när det kommer till Elecosofts programvaror. Bland annat är han...
Läs mer
Bidcon® Bidcon BIM
Skelleftebygg kalkylerar enkelt, tryggt och träffsäkert med Bidcon
  – Bidcon är ett fantastiskt lättarbetat program, tidsbesparingen jämfört med att arbeta med en manuell metod att kalkylera är ju fantastiskt bra när man...
Läs mer
Bidcon® Bidcon Bygg Bidcon Klimatmodul

Hitta rätt alternativ för ditt företag

Beställ Skola/elev Demo
Beställ

Programvaran kan installeras på flera olika sätt. Tillsammans väljer vi den bästa lösningen för ditt företag.

Skola/elev

Behöver du som utbildningsanordnare programvaran i din utbildningsverksamhet? Eller behöver du själv Bidcon i en utbildning du deltar i? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Demo

Boka en kostnadsfri demo med en expert från Elecosoft för att få svar på dina frågor och säkerställa att Bidcon är rätt programvara för dina behov.