Med BIM (Building Information Modeling) kan du återanvänd information genom hela byggnadens livscykel, från idé till utredning, produktion, förvaltning och rivning. Du kan enkelt ge samtliga aktörer tillgång till aktuell information samt importera IFC-filer lokalt.

Kalkylera med BIM

Bidcon BIM gör din mängdavtagning betydligt snabbare, säkrare och tydligare än vid traditionell mängdning. Den låter dig visuellt se sambanden mellan kalkylposter och länkade objekt i modellen. Det gör att du kan identifiera var modellobjekten finns och sedan välja de mest kostnadseffektiva materialen och metoderna i kalkylen.

Importera en eller flera modeller

Du kan hämta mängder från modeller genom att importera en eller flera IFC-filer till Bidcon BIM. Du kan sedan länka mängder och information från modellobjekten till din kalkyl genom att välja eller kombinera följande metoder;

  • Skapa mängdposter i kalkylen utifrån information i modellobjekten.
  • Överför mängder från objektmodellen till befintliga kalkylposter.

Snabb och säker mängdavtagning

I Bidcon BIM kan du skapa mängdavtagningsmallar som styr hur modellobjekt ska hanteras vid en mängdavtagning. Det är mycket effektivt när en objektmodell innehåller ett stort antal objekt, t ex balkar, fönster, armaturer, radiatorer. I en mängdavtagningsmall kan du också avgöra hur modellobjekten kan betraktas som ”lika” och länkas till en gemensam mängd- eller kalkylpost.

Visualisera sambanden

Du kan i Bidcon BIM visuellt se sambanden mellan olika kalkylposter i kalkylen och modellobjekten i aktuell objektmodell. Kalkylposterna redovisas med kostnad och tid samt, ifall du också har Bidcon Klimatmodul uppskattad CO2e-påverkan. Navigera runt och välj om du vill arbeta med hela modellen eller vill zooma in på något specifikt område. Det ger dig en överblick över de olika delarna i en modell. Via olika filter kan du också välja vilka modellobjekt du vill se eller gömma undan.

Alltid aktuell och uppdaterad modell

Med Bidcon BIM säkerställer du att modellobjekten förblir länkade till kalkylposten i Bidcon. Det innebär att om aktuell modell revideras via en ny IFC-import, så kan du söka reda på och hantera alla förändringar i modellen som påverkar din kalkyl.

Använda informationen vidare i tidsplanen

När du är klar med kalkylen kan du fortsätta att använda informationen i modellen för att skapa tidplanering i ett planeringsprogram som till exempel Asta Powerproject.

Läs om Asta Powerproject 4D

Hitta rätt alternativ för ditt företag

Beställ Skola/elev Demo
Beställ

Programvaran kan installeras på flera olika sätt. Tillsammans väljer vi den bästa lösningen för ditt företag.

Skola/elev

Behöver du som utbildningsanordnare programvaran i din utbildningsverksamhet? Eller behöver du själv Bidcon i en utbildning du deltar i? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Demo

Boka en kostnadsfri demo med en expert från Elecosoft för att få svar på dina frågor och säkerställa att Bidcon är rätt programvara för dina behov.