Kort om Bidcon El

 • Skapa kalkyler med hjälp av programmets material som är kopplat till inlästa priser och en tidlista
 • Använd programmets många färdiga recept för både funktioner och utrymmen
 • Utgå från kalkylmallar eller skapa egna kalkyler från grunden
 • Jämför leverantörspriser och skicka prisförfrågan på materialkostnaden.
 • Lägg till omkostnader och eventuella påslag för att få fram en anbudssumma
 • Skriv ut rapporter och analysera nyckeltal
 • Använd kalkylen under produktion för uppföljning av ÄTA och projektekonomi
 • Återanvänd kalkylen till bland annat tidplan och kostnadsavstämning

Aktuella material och priser för elbranschen


Bygg din kostnadskalkyl med hjälp av Bidcons omfattande bibliotek av pris- och tidssatta material.

Resurser

I resurser hittar du enskilda beståndsdelar som innebär en material- eller resurskostnad, till exempel sakvaror eller arbetare.

Produktionsresultat

Här hittar du kombinationer av resurser som exempelvis innehåller både material EXQ 3G1,5 och elektriker med montagetid.

Byggdelstyper

Spara tid genom att kalkylera med hjälp av byggdelstyper. En byggdelstyp kan till exempel vara vägguttag med apparatdosa, flexrör, och FQ 1,5 eller kablagestege med alla detaljer som behövs för dess montage.

Sammansatta element

Genom sammansatta element kan du inkludera hela rum i din kalkyl. Exempelvis kompletta rum eller ytor som innehåller allt material, pris och installation. Du kan naturligtvis välja mellan olika material och installationssätt.

Ta fram en anbudssumma

När du vet vad projektets material och arbete kommer kosta är nästa steg att räkna på omkostnader och påslag. Genom Bidcons sammanställning i kalkylen ser du över allt ditt material och jämför priser för inköp. Innan du kan titta närmare på omkostnader, vinst och eventuella nyckeltal i ditt anbud.

Rapporter och utskrifter

Analysera din kalkyl genom att vrida och vända på informationen via utskrifter, rapporter och nyckeltal. Med Bidcons API kan du undvika dubbelarbete genom att göra kalkylens data tillgänglig för andra programvaror.

Utgå från mängder när du startar din kalkyl

Starta din kalkyl med hjälp av externa mängdfiler istället för att börja med en mall eller ett tomt ark. Mängderna kan komma från såväl Excelfiler, txt-filer, 2D (Bluebeam Revu) eller 3D (BIM). När du importerat mängder från någon av dessa källor kan du prissätta mängdposterna med hjälp av Bidcons register – och snabbt skapa en kalkyl med rätt pris och material.

Kopplad mot Trafikverkets prislista

Jobbar du mot Trafikverket så kan du smidigt använda deras prislista i Bidcon för att prissätta mängdposter i kalkylen. Du kan dessutom läsa in mängdförteckningar med samma struktur som originalet.

Räkna på jobb för larm- och säkerhetsbranschen

Bidcon El är även populärt bland kalkylatorer inom larm- och säkerhetsbranschen i och med att du kan företagsanpassa kalkyler utifrån din bransch och arbetssätt. Flexibiliteten med programvaran ger dig alltifrån en mängd symboler, tillgång till prislistor och färdiga recept, till en mängd olika tilläggsmoduler som gör att du enkelt kan utöka nyttan när ditt behov växer.

Grundfunktioner

Uppslagsböcker

Omfattande databaser med uppslagsböcker kopplade till prislistor ger dig direkt information om tid och kostnad. Hämta sedan informationen direkt in i din kalkyl, detaljerat eller med Sammansatta Element.

Mallar

Kom snabbt igång med din kalkyl genom färdiga kalkylmallar som du lätt kan redigera, spara och återanvända efter dina egna önskemål.

Priser

Tack vare Resurser (neutrala artiklar) kan du få fram lägsta pris oavsett fabrikat. Prissättning kan ske antingen från dina prislistor/rabattbrev, eller med systempriser.

Tid

Tider hämtas normalt från ATL-listan. Du kan även manuellt justera befintliga tidkoder.

Rapporter och utskrifter

Visa och hämta den information du önskar med hjälp av dynamiska rapporter.

Sammanställning

Sammanställ material och artiklar i kalkylsammanställningen. Här ser du också aktuella priser från valda prislistor eller leverantörer. Du kan fritt välja var inköp planeras. Du kan även använda listan som underlag för såväl prisförfrågan som beställningsunderlag.

Slutsida

Framräknade kostnader från netto-, omkostnads- och offertkalkylen sammanställs på slutsidan. När övriga påslag för projektet har lagts till kommer du snabbt fram till din anbudssumma. Du kan också anpassa slutsidan till dina egna önskemål.

Á-priser

Grundat på anbudssumman eller genom fördefinierade påslag kan du skapa och redovisa Á-priser i din kalkyl.

Planering

Använd kalkylen som grund för en tidplan. Exportera kalkylen till projektplaneringsprogrammet Asta Powerproject för att skapa bland annat tids-, beläggnings- och betalningsplaner.

Tillval i Bidcon


Utöka nyttan med din programvara genom tilläggsmoduler som ger dig ytterligare funktioner.

 

 

Bidcon BIM

En av de mest slående möjligheter Bidcon BIM tillhandahåller är mängdavtagning direkt från BIM-modellen till kalkylen samt visuell hantering av kalkylobjekt och hela byggnader i 3D. Mängdavtagningen blir på detta sätt betydligt snabbare men också säkrare, då du i BIM-modulen tydligt ser vilka objekt som har en koppling till din kalkyl.

Läs mer

Bidcon Connect

Ladda upp dina kalkyler till molnet med Bidcon Connect. Behöriga användare kan då titta på kalkyler direkt i webbläsaren, utan att ha Bidcon installerat på sin dator.

Läs mer

API

Reducera risken för dubbelarbete och säkerställ att rätt information finns på rätt plats genom export eller tillgång till data från Bidcon, som då kan nyttjas i andra system/miljöer. Med hjälp av API (molntjänst) hämtas all data i realtid. API ger stor flexibilitet angående vilken data som exporteras och hur.

 • Kalkyler publicerade till Bidcon Connect
 • (Rest) Service med JSON
 • Lättillgänglig (URL + åtkomstnyckel)
 • Säker via SSL / JWT Token

Passar företag som exempelvis vill använda data till kostnadsavstämning, ackordsunderlag, dashboards med summering av lämnade anbud, sammanställningar av projekt etc.

Mängdimport

Importera externa mängdfiler till ett projekt via modulen Mängdimport. Importen hanterar såväl Excel som .txt-filer. När du har importerat mängderna kan du smidigt prissätta mängdposterna med hjälp av Bidcons register. Genom externa mängdfiler, exempelvis från Bluebeam Revu, kan du knyta dina mängder till recept i Bidcons databas. Du får med alla delar som behövs för installationen och kan snabbt ta fram en kalkyl med rätt pris och material.

Omkostnadskalkyl

Skapa detaljerade kalkyler av projektets omkostnader på ett särskilt kalkylark med modulen Omkostnadskalkyl.

Exempel från Bidcon Bygg:
I mallkalkylen som ingår vid köp är omkostnaderna uppdelade på Etablering, Drift, Avetablering och Slutrengöring. Hela omkostnadskalkylen består av produktionsresultat som kan redigeras med avseende på mängd och innehåll. Självklart kan du även skapa din egna mall för omkostnadskalkyl.

Fysiska lägen

Med modulen Fysiska lägen har du möjlighet att dela upp din kalkyl på till exempel våning eller byggnad. Exempel på olika Iägen kan vara Hus A, B, C eller Våning 1, 2, 3. I Bidcon har du möjlighet att arbeta med lägen i tre hierarkiska nivåer. Du kan välja att skriva ut kalkyler och summeringar fördelade eller sorterade på samtliga lägen eller ett urval.

Offertkalkyl

Samla alla offerter för projektet på ett och samma ställe med modulen Offertkalkyl. Detta sker på ett separat kalkylark kallat Offerter som har ett antal specialfunktioner. Offertkalkylposterna går att kodsätta, kontosätta samt lägesfördela. Med offerthanteringsmodulen ges även möjlighet till separata påslag på slutsidan för offertposterna.

Produktionskalkyl

Med modulen Produktionskalkyl får du möjlighet att arbeta i flera skeden i ditt kalkylarbete, du kan till exempel använda din anbudskalkyl även i produktionsskedet. I det fallet låses och sparas anbudskalkylen varpå en kopia skapas för att bilda produktionskalkylen. I denna modul får du tillgång till ÄTA-hanteringen i Bidcon och kan arbeta med begrepp som ursprunglig mängd, reglerad mängd, upparbetad mängd. Du kan när som helst komma åt den sparade anbudskalkylen.

Kostnadsavstämning

Skapa budgetunderlag direkt från en kalkyl med det verksamhetsoberoende verktyget INSKT från Twoday, för projektuppföljning eller projektportfölj inklusive ÄTA-hantering. INSIKT integreras mot underliggande källsystem, till exempel ekonomi och fakturasystem, och presenterar en gemensam bild av projekt- och affärsdata. Prognoser och rapporter generas för enkel uppföljning och jämförelse av projekt.

Konto

Modulen Konto låter dig hantera uppgifterna för ett ekonomiskt konto i programmet. Bidcon levereras med ett tomt register för ekonomiska konton. I detta register kan du både importera en färdig kontoplan eller skapa en egen. Med hjälp av modulen finns det möjlighet att kontosätta grundregistrets alla resurser och därmed också de kalkyler du skapar. När din kalkyl är klar kan du på ett enkelt sätt få ut en budget med rätt summa pengar per konto.

Utbildning & support

Genom ditt avtal med oss får du tillgång till vår support via programmet, webben, mail eller telefon. Vi erbjuder även möjlighet till utbildning och tillgång till en mängd funktionsvideor på YouTube för att du som användare ska få ut så mycket som möjligt av Bidcon.

Kundreferenser

En triad av effektivitet och kontroll hos Ohmegi Elektro AB
  – Jag vågar påstå att det inte finns nåt bättre kalkylprogram på marknaden. Det är både kraftfullt och låter mig jobba på det sätt...
Läs mer
Bidcon® Bluebeam Revu® Asta Powerproject

Hitta rätt alternativ för ditt företag

Beställ Skola/elev Demo
Beställ

Programvaran kan installeras på flera olika sätt. Tillsammans väljer vi den bästa lösningen för ditt företag.

Skola/elev

Behöver du som utbildningsanordnare programvaran i din utbildningsverksamhet? Eller behöver du själv Bidcon i en utbildning du deltar i? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Demo

Boka en kostnadsfri demo med en expert från Elecosoft för att få svar på dina frågor och säkerställa att Bidcon är rätt programvara för dina behov.