Med Bidcons klimatmodul får du tillgång till data för att beräkna och jämföra dina byggnaders klimatpåverkan och koldioxidvärden för materialval direkt i kalkylskedet. Bidcon Klimatmodul är skapad i samarbete med Tyréns, en stark och välrenommerad aktör inom samhällsbyggande och LCA-beräkningar.

En arbetsinsats för kostnads- och klimatpåverkanskalkyl

Med klimatmodulen kompletteras Bidcons kostnadskalkyl automatiskt med värden för klimatpåverkan. Genom kopplade kg CO2e-värden i kalkylens underliggande delar kan klimatpåverkan beräknas och jämföras redan i kalkylskedet. I praktiken innebär det att en kolumn med klimatdata syns intill värden för tid och kostnader. Det gör att du enkelt kan jämföra konsekvenserna av olika material- och metodval.

Fördelar med Bidcon för klimatkalkyler

Enkelt

Arbetar du redan med kostnadskalkyler i Bidcon blir det med klimatmodulen enkelt att även beräkna klimatpåverkan.

Bra beslutsstöd

När klimatpåverkan presenteras sida vid sida med begrepp som kostnad och tid får du ett förbättrat beslutsstöd.

Sparar tid

Undvik dubbelarbete tack vare automatisk klimatberäkning i samband med kostnadskalkylen.

Underlättar klimatdeklarationer

Underlättar arbetet med klimatdeklarationer under hela byggprocessen.

Data i klimatmodulen

I klimatmodulen finns möjlighet att arbeta med generisk data från Boverkets klimatdatabas (konservativa och typiska värden för bygg), typiska värden från Tyréns klimatdatabas för anläggning, samt egna EPD:er. EPD:er kan också hämtas från Prodikt, då Elecosoft samarbetar med Carbonzero AB.

Rapporter och underlag i klimatdeklarationen

Resultatet av den kalkylerade klimatpåverkan kan precis som för en kostnadskalkyl skrivas ut och presenteras i valfri form. Vid köp av klimatmodulen medföljer två extra rapporter (slutsidor) för klimatdata.

Så arbetar du med klimatdeklarationen i Bidcon

Anbudsskede

Föreslå klimatförbättringar genom alternativa materialval redan i anbudskalkylen.

Produktionsskede

Följ upp och notera faktiskt inbyggt material under projektets gång i din produktionskalkyl.

Slutskede

Skapa en rapport från Bidcon Klimatmodul som underlag för klimatdeklarationen (slutsida).

Kundreferenser

GBJ Bygg satsar på hållbara projekt – både ekonomiskt och klimatmässigt
Växjöbaserade GBJ Bygg har gjort en imponerande tillväxtresa de senaste tio åren och har numera kontor på fem orter i södra och västra Sverige. –...
Läs mer
Asta Powerproject Bidcon® Bidcon Klimatmodul Bluebeam Revu®
Malmöföretag ligger 15 år före den nationella klimatplanen
Byggnadsfirman Otto Magnusson är ett av de företag som sätter hållbart byggande högt upp på agendan. Tillsammans med 127 andra företag i malmöregionen har man...
Läs mer
Bidcon® Bidcon Klimatmodul

Hitta rätt alternativ för ditt företag

Beställ Skola/elev Demo
Beställ

Programvaran kan installeras på flera olika sätt. Tillsammans väljer vi den bästa lösningen för ditt företag.

Skola/elev

Behöver du som utbildningsanordnare programvaran i din utbildningsverksamhet? Eller behöver du själv Bidcon i en utbildning du deltar i? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Demo

Boka en kostnadsfri demo med en expert från Elecosoft för att få svar på dina frågor och säkerställa att Bidcon är rätt programvara för dina behov.