Tillval i Bidcon


Utöka nyttan med din programvara genom tilläggsmoduler som ger dig ytterligare funktioner.

 

 

Bidcon BIM

En av de mest slående möjligheter Bidcon BIM tillhandahåller är mängdavtagning direkt från BIM-modellen till kalkylen samt visuell hantering av kalkylobjekt och hela byggnader i 3D. Mängdavtagningen blir på detta sätt betydligt snabbare men också säkrare, då du i BIM-modulen tydligt ser vilka objekt som har en koppling till din kalkyl.

Läs mer

Bidcon Klimatmodul

Klimatmodulen underlättar ditt arbete med klimatdeklarationer genom att automatiskt generera en kalkyl för klimatpåverkan när du gör din kostnadskalkyl. Här kan du enkelt jämföra kostnader och påverkan sida vid sida i en och samma kalkyl.

Läs mer

Bidcon Connect

Ladda upp dina kalkyler till molnet med Bidcon Connect. Behöriga användare kan då titta på kalkyler direkt i webbläsaren, utan att ha Bidcon installerat på sin dator.

Läs mer

API

Reducera risken för dubbelarbete och säkerställ att rätt information finns på rätt plats genom export eller tillgång till data från Bidcon, som då kan nyttjas i andra system/miljöer. Med hjälp av API (molntjänst) hämtas all data i realtid. API ger stor flexibilitet angående vilken data som exporteras och hur.

  • Kalkyler publicerade till Bidcon Connect
  • (Rest) Service med JSON
  • Lättillgänglig (URL + åtkomstnyckel)
  • Säker via SSL / JWT Token

Passar företag som exempelvis vill använda data till kostnadsavstämning, ackordsunderlag, dashboards med summering av lämnade anbud, sammanställningar av projekt etc.

Mängdimport

Importera externa mängdfiler till ett projekt via modulen Mängdimport. Importen hanterar såväl Excel som .txt-filer. När du har importerat mängderna kan du smidigt prissätta mängdposterna med hjälp av Bidcons register. Genom externa mängdfiler, exempelvis från Bluebeam Revu, kan du knyta dina mängder till recept i Bidcons databas. Du får med alla delar som behövs för installationen och kan snabbt ta fram en kalkyl med rätt pris och material.

Omkostnadskalkyl

Skapa detaljerade kalkyler av projektets omkostnader på ett särskilt kalkylark med modulen Omkostnadskalkyl.

Exempel från Bidcon Bygg:
I mallkalkylen som ingår vid köp är omkostnaderna uppdelade på Etablering, Drift, Avetablering och Slutrengöring. Hela omkostnadskalkylen består av produktionsresultat som kan redigeras med avseende på mängd och innehåll. Självklart kan du även skapa din egna mall för omkostnadskalkyl.

Fysiska lägen

Med modulen Fysiska lägen har du möjlighet att dela upp din kalkyl på till exempel våning eller byggnad. Exempel på olika Iägen kan vara Hus A, B, C eller Våning 1, 2, 3. I Bidcon har du möjlighet att arbeta med lägen i tre hierarkiska nivåer. Du kan välja att skriva ut kalkyler och summeringar fördelade eller sorterade på samtliga lägen eller ett urval.

Offertkalkyl

Samla alla offerter för projektet på ett och samma ställe med modulen Offertkalkyl. Detta sker på ett separat kalkylark kallat Offerter som har ett antal specialfunktioner. Offertkalkylposterna går att kodsätta, kontosätta samt lägesfördela. Med offerthanteringsmodulen ges även möjlighet till separata påslag på slutsidan för offertposterna.

Produktionskalkyl

Med modulen Produktionskalkyl får du möjlighet att arbeta i flera skeden i ditt kalkylarbete, du kan till exempel använda din anbudskalkyl även i produktionsskedet. I det fallet låses och sparas anbudskalkylen varpå en kopia skapas för att bilda produktionskalkylen. I denna modul får du tillgång till ÄTA-hanteringen i Bidcon och kan arbeta med begrepp som ursprunglig mängd, reglerad mängd, upparbetad mängd. Du kan när som helst komma åt den sparade anbudskalkylen.

Kostnadsavstämning

Skapa budgetunderlag direkt från en kalkyl med det verksamhetsoberoende verktyget INSKT från Twoday, för projektuppföljning eller projektportfölj inklusive ÄTA-hantering. INSIKT integreras mot underliggande källsystem, till exempel ekonomi och fakturasystem, och presenterar en gemensam bild av projekt- och affärsdata. Prognoser och rapporter generas för enkel uppföljning och jämförelse av projekt.

Konto

Modulen Konto låter dig hantera uppgifterna för ett ekonomiskt konto i programmet. Bidcon levereras med ett tomt register för ekonomiska konton. I detta register kan du både importera en färdig kontoplan eller skapa en egen. Med hjälp av modulen finns det möjlighet att kontosätta grundregistrets alla resurser och därmed också de kalkyler du skapar. När din kalkyl är klar kan du på ett enkelt sätt få ut en budget med rätt summa pengar per konto.

Vad säger kunderna?

”Jag vågar påstå att det inte finns nåt bättre kalkylprogram på marknaden. Det är både kraftfullt och låter mig jobba på det sätt jag vill.”

Hans Lindersson, kalkylator på Ohmegi Elektro AB

”Med Bidcons klimatmodul kan vi i samma kalkyl se både klimatpåverkan (CO2e/enhet) och kostnader samtidigt, vilket gör det lätt att välja rätt produktsystem/byggmaterial.”

Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Otto Magnusson.

Hitta rätt alternativ för ditt företag

Beställ Skola/elev Demo
Beställ

Programvaran kan installeras på flera olika sätt. Tillsammans väljer vi den bästa lösningen för ditt företag.

Skola/elev

Behöver du som utbildningsanordnare programvaran i din utbildningsverksamhet? Eller behöver du själv Bidcon i en utbildning du deltar i? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Demo

Boka en kostnadsfri demo med en expert från Elecosoft för att få svar på dina frågor och säkerställa att Bidcon är rätt programvara för dina behov.