Våra lösningar används under hela byggnadens livscykel. Våra programvarukombinationer möjliggör 4D och 5D Building Information Modeling (BIM). Tack vare länkning av projektscheman med kostnadskalkyler och 3D-modeller förbättras dina samarbeten och din effektivitet ytterligare.

Asta Powerproject 4D låter dig kombinera en 3D-modell med ditt projektschema för att skapa en kraftfull 4D-miljö. Fördelarna med 4D inkluderar förbättrad kommunikation, planeringsanalys, framstegsövervakning och värdeutveckling.

Bidcon låter dig välja hur du arbetar. Programvarans dynamiska mallar, uppslagsböcker och rapporter gör att du enkelt räknar på jobb och kan identifiera de mest kostnadseffektiva lösningarna. Bidcon BIM tillhandahåller den funktionalitet som krävs för att hantera dina kostnader via en IFC-modell.

Vilken programvara passar dig?

Genom att använda en kombination av våra programvaror kan företag utöka sin BIM-kapacitet från 3D till 4D, 5D och vidare.

Kontakta oss