Automatiska beräkningar

Statcon erbjuder automatiska konstruktionsberäkningar med hjälp av 3D finita elementanalyser (FEA). Du väljer vilken norm som ska dimensioneras och använder den inbyggda konstruktionsguiden för enkel inmatning av indata. Dimensioneringsresultatet visualiseras sedan i ett tydligt och lättläst format.

Grundfunktioner

3D-visualisering

Statcon är snabbt, effektivt, användarvänligt och enkelt att lära sig. Fördelar inkluderar bland annat en tydlig 3D-visualisering av element, enkel inmatning av indata, tydliga utskrifter och resultat som kan exporteras.

Automatiska lastberäkningar

Du anger byggplats, byggnadens mått och takform, och Statcon beräknar snö- och vindlaster för den aktuella platsen automatiskt beroende på gällande norm. Även lastkombinationer för angivna lasttyper byggs automatiskt.

Beslagsdimensionering

Med hjälp av Statcon kan du som användare lägga till, redigera och dimensionera balkskor för att ansluta element till varandra.

Grundfunktioner

Inbyggda mallar

Med Statcon är det snabbt och enkelt att lägga till information tack vare inbyggda och anpassningsbara mallar.

Sviktkontroll av träbjälklag

Med den inbyggda sviktkontrollen för träbjälklag kan du verifiera sviktkriterier och egenfrekvens för det aktuella bjälklaget.

Stort utbud av material

Statcon stödjer dimensionering av trä, limträ, LVL, lättbalk och valsat stål enligt angiven norm. Idag hanterar Statcon IPE, HEA, HEB, HEM, UNP, UPE, KKR, VKR samt cirkulära rör och stänger.

Hitta rätt alternativ för ditt företag

Beställ Skola/elev Demo
Beställ

Statcon kan installeras på flera olika sätt. Tillsammans utformar vi den bästa lösningen för ditt företag.

Skola/elev

Behöver du som utbildningsanordnare Statcon i din utbildningsverksamhet? Eller behöver du själv Statcon i en utbildning du deltar i? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Demo

Boka en kostnadsfri demo med en representant från Elecosoft för att få svar på dina frågor och säkerställa att Statcon är rätt programvara för dina behov.