Statcon Connections

Statcon Connections används i huvudsak för dimensionering av träförband, där elementen sammanfogas med laskar genom knutpunkter med spik, skruv, bult eller dymling. Funktioner i Statcon Connections inkluderar:

Knutpunkter
Knutpunkter skapas och redigeras enkelt med hjälp av Statcons effektivt guider och redigeringsverktyg.

Laster
Laster anges för varje element respektive upplag, vid behov kan även multipla lastfall kontrolleras. Statcon hjälper dig hålla krafterna i knutpunkten i jämvikt och uppmärksammar dig om knutpunkten innehåller obalans.

Förbindarplacering
Statcon hjälper dig placera ut förbindare enligt regler för kant-, änd- och inbördes avstånd enligt aktuell norm. Detta kan göras såväl automatiskt som manuellt.

Laskar
Laskar kan formas automatiskt eller ritas fritt. Välj mellan utanpåliggande eller inslitsade laskar. Stållaskarna analyseras med hjälp av FE medan trälaskar kontrolleras med vanliga normkontroller.

Kontakta oss