Statcon Post & Beams

Med Statcon Post & Beams kan du dimensionera flera olika typer av element som takåsar, golvbjälkar, avväxlingar, stolpar och pelare. Programmet utvecklades med den senaste tekniken i syfte att göra det enklare för användaren att beräkna pelare och balkar enligt Eurocode. Statcon stöder lastöverföring mellan element i ett projekt och kan dessutom dimensionera balkskor, skarvanslutningar och upplagsplåtar. Fler funktioner:

Dimensionera med flera material och tvärsnitt
Statcon Post & Beams stödjer dimensionering av trä, limträ, LVL, lättbalk och valsat stål enligt angiven norm. Idag hanterar Statcon IPE, HEA, HEB, HEM, UNP, UPE, KKR, VKR samt cirkulära rör och stänger. Implementerade lättbalkar är Masonite, Ranti, Dudek och Hunton.

Stödjer specialelement
Statcon stödjer även vissa typer av specialelement, bland annat sadelbalk och pulpetbalk.

Enkel inmatning av laster
Du anger byggplats, byggnadsmått samt byggnadstyp, och Statcon beräknar automatiskt snö-och vindlast för den aktuella byggplatsen enligt nationell anpassning. Lastkombinationer skapas dynamiskt baserat på de angivna lasterna. Dessa kan kompletteras med extra punkt- och linjelaster. Statcon har även verktyg för dynamisk lastöverföring mellan konstruktioner i projektet.

Sviktkontroll
Statcon hanterar sviktkontroll på träbaserade golvbjälkar.

Balkskor och gerberskarv
Element kan kopplas samman genom balkskor samt skarvas med gerberskarv och, om så önskas, med en anpassad lask eller plåt. Kontroll sker mot beslagsleverantörens ETA.

Upplagsplåt
Vid problem med upplagstryck vinkelrätt fibrerna, kan balken förstärkas med hjälp av upplagsplåt. Upplagsplåten dimensioneras och fördelar kraften mot balken på en större yta.

Urtag och hål
Möjlighet att lägga till urtag vid upplag samt hål. Förstärk hålen med plywood eller självborrande skruvar.

Kontakta oss