Kundanpassningar

Flera av våra programvaror kan kundanpassas genom framtagande av kundunika mallar, slutsidor, smidiga integrationer och mer. Det är ett arbete vi gärna hjälper dig med, för att hitta ett arbetsflöde som passar ditt företags befintliga rutiner och processer.

Kontakta oss

Vi hjälper dig med projektering

Som en del i vårt omfattande erbjudande för byggbranschen utför vi även projekteringsuppdrag. Med vår expertis inom produktionshandlingar och långa erfarenhet av både bygglovshandlingar och visualisering hjälper vi företag som vid hög arbetsbelastning har behov av extra resurser eller saknar egen projektering.

Kontakta oss

Starka, långsiktiga kundrelationer i byggprocessens alla faser

Delar av våra lösningar går att anpassa för att passa era arbetssätt så bra som möjligt. Prata med oss för att undersöka hur vi på bästa sätt kan möta era behov.

Elecosoft kan granska och förbättra processer, skapa kundanpassade mallar och rapporter som följer era företagsprofiler, tillhandahålla företagsanpassade utbildningar eller vara er partner i införandeprocessen. Omfattningen på ett uppdrag som rör anpassningar varierar men i dialog med er kommer vi fram till vad som är bäst för ert företag.

För att göra processen enkel för dig som kund hanteras den av en dedikerad kontakt hos oss oavsett vilka interna resurser som behöver vara delaktiga i själva anpassningen. Tillsammans med er hittar vi det eller de lösningsförslag vi ser passar ditt företag bäst.